INNOWACYJNE INSTRUMENTY FINANSOWE WSPARCIA SEKTORA MŚP

W ramach Światowych Dni Innowacji, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 24 września br. w poznańskim Hotelu Mercure odbyła się konferencja pt. ”Innowacyjne instrumenty finansowe wsparcia sektora MŚP”, współorganizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej współgospodarzami byli Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jarosław Bełdowski, Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Konferencja stała się  platformą współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie inicjatywy JEREMIE i podmiotami udzielającymi wsparcia na rzecz sektora MŚP w skali regionalnej oraz krajowej. Była to okazja do wymiany doświadczeń z obecnej perspektywy finansowej oraz wypracowania optymalnych i nowatorskich sposobów wspierania przedsiębiorców poprzez zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności w przyszłym okresie programowania obejmującym okres od 2014 do 2020 roku. Wśród zaproszonych prelegentów byli eksperci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz instytucji finansowych specjalizujących się w udzielaniu wsparcia sektora MŚP. Konferencja  odbyła się w ramach dwóch sesji. Pierwsza dedykowana była instrumentom finansowym jako narzędziu pobudzania rozwoju sektora MŚP w polityce regionalnej Unii Europejskiej i Polski. Wystąpił w niej m.in. prof. Dariusz Rosati. Druga sesja z kolei, zorganizowana w konwencji dyskusji panelowej, poświęcona została doświadczeniom Wielkopolski we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE.

{AG rootFolder=”/images/sampledata/” thumbWidth=”200″ thumbHeight=”120″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”10″ albumUse=”1″ showSignature=”1″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}Innowacyjne_instrumenty_finansowe_wsparcia_sektora_MSP{/AG}

W trakcie konferencji prasowej Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego poinformował, że we wrześniu 2013 r. w ramach inicjatywy JEREMIE dokonano jednokrotnego obrotu środkami. Oznacza to, że wartość pożyczek i poręczeń udzielonych mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom z terenu Wielkopolski przekroczyła już poziom alokacji przeznaczonej na ten mechanizm w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (501,3 mln zł). Wielkopolska jest pierwszym regionem spośród województw realizujących inicjatywę JEREMIE, w którym nastąpił jednokrotny obrót środkami. Dzięki rewolwingowi środków – zwrotom pożyczek oraz uwalnianiu środków zarezerwowanych pod udzielone poręczenia – możliwe będzie ich ponowne wykorzystanie na wsparcie wielkopolskich MŚP.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową inicjatywą pozadotacyjnego wsparcia powołaną przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny w 2007 r.
Głównym celem inicjatywy JEREMIE jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze państw Unii Europejskiej. Jej mechanizm zakłada odejście od tradycyjnego systemu bezzwrotnych dotacji na rzecz odnawialnych instrumentów, takich jak niskooprocentowane poręczenia, pożyczki i kredyty. JEREMIE jest wysoce elastycznym instrumentem finansowym. Dużą zaletą tej inicjatywy jest to, że raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dzięki temu na wsparcie może liczyć dużo większa liczba przedsiębiorców niż w tradycyjnym systemie dotacyjnym. Ponadto inicjatywa JEREMIE pozwala także na uzyskanie efektu tzw. „dźwigni finansowej”, która powoduje mobilizację środków finansowych po stronie kapitału prywatnego w odpowiedniej proporcji do pomocy uzyskiwanej w ramach inicjatywy JEREMIE.

W okresie programowania 2007-2013 Wielkopolska nieprzerwanie pozostaje liderem we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE w Polsce. Spośród wszystkich polskich województw, które zdecydowały się na wdrażanie inicjatywy JEREMIE, Wielkopolska przeznaczyła na ten cel najwięcej środków finansowych – łącznie ponad 501 milionów zł w ramach działania 1.3. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z czego 75 proc. stanowią środki z UE, a pozostała część to wkład budżetu państwa. Kwotą tą zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowy, od lipca 2009 roku pełni rolę menadżera funduszu powierniczego. W wyniku ogłaszanych konkursów Bank Gospodarstwa Krajowego wybiera stosownych pośredników finansowych (np. fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki oraz inne instytucje finansowe), którzy następnie kierują zwrotne instrumenty finansowe do MŚP. O sukcesie wdrażania inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce niewątpliwie świadczy fakt, że dotychczas podpisano ponad 4700 umów z przedsiębiorcami sektora MŚP, którzy dzięki wykorzystaniu 492 mln zł pochodzących z Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego uzyskali już wsparcie w formie pożyczek i kredytów na kwotę ponad 1 163 mln zł.

Źródło: www.umww.pl

Więcej na stronie www.jeremie.com.pl 

{flike}