Do zadań Rady należy m. in. opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym i sprzedaży bezpośredniej oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie, wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej oraz upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą. Ponadto, Rada wspomaga realizację działań i celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020.
Skład Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej:
1. Pan dr hab. Józef Tyburski, prof. UW-M
2. Pan Piotr Osik
3. Pani dr Joanna Kwapisz
4. Pan dr Jacek Postupolski
5. Pan Andrzej Groszek
6. Pan Michał Rybarczyk
7. Pan Artur Siedlarek
8. Pan Krzysztof Woźniak
9. Pan dr Wiesław Podyma
10. Pan prof. dr hab. Eugeniusz Herbut
11. Pani dr hab. Jolanta Kowalska
12. Pan dr Krzysztof Jończyk
13. Pani dr hab. Elżbieta Rozpara
14. Pan dr hab. Tomasz Cencek
15. Pan dr hab. Jerzy Barszczewski
16. Pan Marian Szałda
17. Pan dr Henryk Skórnicki
18. Pan Jan Marek Lenczowski
19. Pan Paweł Krajmas
20. Pan dr hab. Jerzy Szymona
21. Pani dr Sylwia Żakowska-Biemans
22. Pan Maciej Bartoń
23. Pani Edyta Jaroszewska-Nowak
24. Pani Danuta Pilarska
25. Pan Andrzej Czubała
26. Pani Maria Staniszewska
27. Pan Jerzy Mariak
28. Pan Tomasz Obszański
29. Pani Agnieszka Saternus
30. Pani Katarzyna Jagiełlo
31. Pan Lech Kuropatwiński
32. Pan Tadeusz Sabat
33. Pan Mariusz Gołębiowski
34. Pani Marianna Radzięda
35. Pan Radosław Nienartowicz
36. Pan Krzysztof Konieczny

Źródło: http://www.minrol.gov.pl