INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KALISZU

{flike}

Społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zainaugurowała oficjalnie kolejny rok akademicki. Studia w kaliskiej uczelni rozpoczęło półtora tysiąca studentów pierwszego roku, a naukę na wyższych latach kontynuuje kolejne trzy tysiące osób. [ZDJĘCIA Z INAUGURACJI]

Piętnasta inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Kaliszu była okazją do podsumowania faktów, jakie miały istotny wpływ na obecny kształt i wielkość uczelni. Była mowa o po raz siódmy wygranym rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw oraz jego najważniejszych wskaźnikach: jakości kształcenia i komforcie studiowania, a także przyznanych uczelni ocenach i certyfikatach, w tym o najnowszym wyróżnieniu z zagranicy – nagrodzie „Najlepsza Regionalna Uczelnia”, której wręczenie odbędzie się podczas Szczytu Liderów Nauki i Edukacji w Oksfordzie.

W imieniu parlamentarzystów głos zabrał Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, który zaznaczył, że szkoła ma wielu przyjaciół, którzy czynnie tworzyli uczelnię i nadal jej kibicują.

Uczelnia świętuje 15-lecie istnienia. Wszystko, czego jesteśmy świadkami powstało dzięki osobom tu obecnym, ale i tym, których już nie ma wśród nas, ale pamięć o nich ciągle w nas żyje. Patronem szkoły jest wielki człowiek, który odcisnął piętno w tym mieście, ale i pozostawił świadectwo szacunku dla ludzi o różnych poglądach. To też dodaje uroku Państwa uczelni. Dziś chcę pogratulować dotychczasowych dokonań i zaproszenia na grudniowe spotkanie w Oksfordzie wśród tych, którzy określani są liderami edukacji – powiedział Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

W imieniu radnych sejmiku i starosty kaliskiego życzenia wykładowcom i studentom złożył również Członek Zarządu Woj. Wlkp. Krzysztof Grabowski:

Przez te 15 lat uczelnia zmieniła swoje oblicze. Wzbogaciła się o obiekty, wzmocniła kadrę wykładowców, osiąga sukcesy. Na to wszystko składają się działania wielu ludzi, którzy mieli swój wkład w rozwój tej uczelni, z pierwszym rektorem ś.p. prof. Czesławem Glinkowskim. Bogata historia szkoły daje doskonałe zaplecze młodym ludziom – podkreślił Krzysztof Grabowski

3 pracowników PWSZ otrzymało złote medale, a 2 srebrne za długoletnią pracę. W czasie inauguracji roku akademickiego wręczono też nagrody absolwentom, którzy w minionym roku uzyskali najlepsze wyniki w czasie obrony prac licencjackich.

Oficjalną część zakończył wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. dr hab. inż. Henryk Bem, profesor na Wydziale Politechnicznym kaliskiej PWSZ, uznany w kraju i zagranicą autorytet w dziedzinie chemii jądrowej, radiochemii i radioekologii. Profesor Bem mówił o polonie i radzie jako „gorzkich” owocach epokowych odkryć Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie.

W części artystycznej wystąpiła dwójka wokalistów, laureatów muzycznych programów telewizyjnych: Marzena Ugorna i Michał Szyc. Akompaniował im Free Brass Band pod dyrekcją Marka Kubery.

Licznie przybyli na uroczystość znakomici goście: parlamentarzyści (m.in. Poseł na Sejm RP Józef Racki), włodarze miast i powiatów, samorządowcy, reprezentanci świata nauki, prezesi i dyrektorzy, duchowieństwo nie szczędzili słów uznania dla rozwoju młodej, kaliskiej uczelni. Wszyscy zgodnie gratulowali władzom osiągnięć i życzyli, by ta dobra passa trwała nadal.

Źródło i galeria fotografii:

www.pwsz.kalisz.pl – 15. rok rozpoczęty

www.krzysztofgrabowski.eu – Inauguracja Roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

www.jozefracki.blog.onet.pl

Oprac.: Kinga Kołodziejczak