II szczyt  Rzeczników Praw Obywatelskich krajów Partnerstwa Wschodniego i UE

W Parlamencie Europejskim odbywa się drugie w historii spotkanie Rzeczników Praw Obywatelskich z krajów Partnerstwa Wschodniego i UE. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility, CSR), czyli skutecznym łączeniu biznesu i praw człowieka.

– Dzisiejsza rozmowa pokazała, że dotknęliśmy tylko części spraw ukrytych za pojęciem Społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw: praw pracowniczych, przestrzegania kodeksu pracy, praw rodzinnych przedsiębiorstw. Jednak ten obszar jest szerszy, ponieważ dotyczy on również nieuczciwej konkurencji, zamówień publicznych, spraw środowiskowych i oczywiście pytania, czy z racji strategicznego charakteru Partnerstwa Wschodniego nie znalazłoby się w UE finansowe wsparcie dla działalności Rzeczników Praw Obywatelskich w tym zakresie – powiedział europoseł Andrzej Grzyb, Wiceprzewodniczący podkomisji praw człowieka PE i organizator szczytu. [ZDJĘCIA]

–  Dzisiejsze posiedzenie było bardzo ważne i jestem wdzięczna posłowi Grzybowi, że do niego doprowadził. Mogliśmy pokazać rolę Polski w  Partnerstwie Wschodnim, mogliśmy wymienić  poglądy z kolegami  –   rzecznikami z krajów  Partnerstwa Wschodniego i mogliśmy  również w  Parlamencie Europejskim pokazać 25 -letnie doświadczenie polskiego urzędu rzecznika praw obywatelskich, także w zakresie ochrony praw człowieka w odniesieniu do działalności gospodarczej – powiedziała profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich Polski.

Tematem przewodnim tegorocznego szczytu była rola Narodowych Instytucji Praw Człowieka spoza Unii we wdrażaniu wytycznych ONZ dotyczących praw człowieka w biznesie. Temat wpisuje się w prace nad odnową strategii UE na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W lutym tego roku Parlament Europejski poparł propozycję Komisji Europejskiej, według której przedsiębiorstwa powinny być odpowiedzialne za wpływ, jaki mają na otoczenie społeczne i środowiskowe.

– Naszym celem jest wsparcie procesu wdrażania standardów CSR nie tylko w UE ale na świecie. Rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską i ONZ obecnie nie mają charakteru twardego prawa. Ich skuteczność wymaga partnerów. Dobrymi sprzymierzeńcami przedsiębiorstw, państw, samorządów lokalnych i NGO, z odpowiednim zapleczem eksperckim, pozycją instytucjonalną i zaufaniem społecznym w UE, ale również w krajach Partnerstwa Wschodniego, są właśnie Rzecznicy Praw Obywatelskich. Dlatego tak ważnym jest abyśmy korzystali z tego potencjału i promowali możliwości jego rozwijania tak w UE jak i w najbliższym sąsiedztwie – powiedział Andrzej Grzyb,  członek kapituły konkursu Komisji Europejskiej „European CSR Award Scheme”. Poseł dodał, iż promocja CSR jest nie tylko opłacalna dla pracowników, ale przynosi także korzyści dla samych przedsiębiorców.  – Firmy z poza UE stosując społeczny dumping czyli zaniżając standardy pracy i ochrony społecznej czy nawet wprost łamiąc prawa człowieka, obniżają koszty swojej działalności z czym Europa nie może i nie powinna konkurować – podkreślił.

Profesor Lipowicz wyjaśniła iż w przypadku biznesu rzecznicy mogą reagować na różne sposoby.  – Tam gdzie chodzi o przedsiębiorstwo państwowe działamy bezpośrednio i są to silne środki prawne, tam gdzie chodzi o przedsiębiorstwo prywatne działamy przez organy regulacyjne albo przez organy ochrony konkurencji i konsumentów i państwową inspekcję pracy, przez wystąpienia do ministrów lub przez wnioski do Trybunału konstytucyjnego. W porozumieniu z organizacjami samorządowymi organizujemy także zajęcia edukacyjne, wymianę praktyk oraz wypracowujemy standardy w zakresie etyki  –  wyjaśniła.

W szczycie uczestniczyli m.in. Rzecznicy Praw Obywatelskich: Polski – prof. Irena Lipowicz, Azerbejdżanu – Elmira Suleymanova, Gruzji – Ucha Nanuashvili. Francję reprezentowała Stéphanie Carrere (Doradca Obrońcy Praw Człowieka Republiki Francuskiej) a Mołdowę Olga Vacarciuc (Doradca Obrońcy Parlamentarnego Mołdawii). W tym roku przyjechał też reprezentant Ukrainy, Bogdan Kryklyvenko (Dyrektor Biura Parlamentarnego Komisarza Praw Człowieka Ukrainy). Europejskiego Rzecznika reprezentował Główny Radca Prawny Olivier Verheecke. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele Rady Europy, OBWE i OECD.

Program ‚Współpracy Rzeczników Obywatelskich Krajów Partnerstwa Wschodniego i UE’ został zapoczątkowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP oraz Mediatora Republiki Francuskiej w 2009 r. Polsko-francuska inicjatywa skupia się na wymianie dobrych praktyk i dąży do wzmocnienia roli rzeczników praw obywatelskich.

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 270 posłów z 26 państw członkowskich UE i 3 obserwatorów z Chorwacji.

 

ZDJĘCIA

Posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka PE – www.europarl.europa.eu – committees

Dalszych informacji udziela:

Biuro Prasowe EPL:

Agata Byczewska, tel:+32473841093

Biuro posła Andrzeja Grzyba

www.andrzejgrzyb.eu

 

Poprzednie artykuły:

Rozpoczął się II Szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej!:

http://andrzejgrzyb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2175:dzi-rozpoczyna-si-ii-szczyt-ombudsmanow-krajow-partnerstwa-wschodniego-i-unii-europejskiej&catid=35:aktualnoci&Itemid=72

II szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej!:

http://andrzejgrzyb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2163:ju-za-tydzie-ii-szczyt-ombudsmanow-krajow-partnerstwa-wschodniego-i-unii-europejskiej&catid=35:aktualnoci&Itemid=72

 

Materiały dot. Szczytu Ombudsmanów z 2011 roku

Szczyt Ombudsmanów w PE 17.10.2011:

http://andrzejgrzyb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1276:szczyt-ombudsmanow-w-pe-17102011&catid=35:aktualnoci&Itemid=72

Nagranie pierwszego w historii Szczytu Ombudsmanów:

http://andrzejgrzyb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:szczyt-ombudsmanow-wideo&catid=39:wideo&Itemid=74

Pierwszy w historii szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Unii Europejskiej, 17-18 października 2011, Bruksela:

http://andrzejgrzyb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1194:pierwszy-w-historii-szczyt-ombudsmanow&catid=35:aktualnoci&Itemid=72

Szczyt Ombudsmanów ( Rzeczników Praw Obywatelskich) Krajów Partnerstwa Wschodniego i UE:

http://andrzejgrzyb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1180:mini-szczyt-ombudsmenow-rzecznikow-praw-obywatelskich-krajow-partnerstwa-wschodniego-i-ue&catid=35:aktualnoci&Itemid=72