Zobacz również: Robocza wizyta w gminie Miedzichowo

Podczas narady prezesi oraz naczelnicy poszczególnych jednostek mogli dowiedzieć się jak umiejętnie starać się w tym roku o pieniądze na doposażanie jednostek z budżetu województwa wielkopolskiego oraz Zarządu Głównego OSP RP. Był to również doskonały czas na przedstawienie potrzeb oraz problemów jednostek OSP z południowej wielkopolski.

W części oficjalnej życzenia oraz błogosławieństwo dla strażaków w imieniu Ordynariusza Diecezji Kaliskiej Edwarda Janiaka przekazał ksiądz Mirosław Jankowski Kapelan Powiatowy Strażaków Powiatu Ostrzeszowskiego. Podczas uroczystości w imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP wręczyłem Srebrny Medal ,, Za Zasługi dla Pożarnictwa” Panu Wojciechowi Bąkowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Przedborów.

W części oficjalnej narady udział wzięli m.in. : Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Ibron, Nadleśniczy Nadleśnictwa w Przedborowie Wojciech Bąk, Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej Ksiądz Prałat dr Sławomir Grześniak oraz Kapelani Powiatowi Strażaków z Południowej Wielkopolski.

Część oficjalną Narady Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z subregionu Południowej Wielkopolski uświetnił koncert Gminnej Orkiestry OSP z Czajkowa.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu

{flike}