I WALNE ZGROMADZENIE WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ V KADENCJI

1 lipca w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie WIR V kadencji. W trakcie obrad delegaci reprezentujący Rady Powiatowe wybrali Zarząd WIR, Komisję Rewizyjną, delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz komisje problemowe.

Obradom inauguracyjnego Walnego Zgromadzenia przewodniczył Krzysztof Przygoński, na sekretarza obrad wybrano Andrzeja Frąckowiaka. Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków przystąpiono do wyboru nowych władz WIR.

W wyniku tajnych wyborów Prezesem Izby na V kadencje został wybrany dotychczasowy Prezes Piotr Walkowski (powiat ostrowski). Funkcję Wiceprezesa po raz kolejny powierzono Bogdanowi Flemingowi (powiat wągrowiecki). Skład Zarządu WIR uzupełniło trzech nowych Członków: Jolanta Nawrocka z powiatu konińskiego, Jerzy Kostrzewa – powiat grodziski oraz Zbigniew Stajkowski z powiatu gnieźnieńskiego. Delegatem na Walne Zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych wybrany został dotychczasowy Delegat Andrzej Frąckowiak z powiatu szamotulskiego. W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Przewodniczący Mirosław Potrawiak (powiat poznański) i Członkowie: Stanisław Ciesielski (powiat leszczyński), Mariusz Łuczak (powiat czarnkowsko-trzcianecki), Marian Walkiewicz (powiat średzki) oraz Michał Wróblewski (powiat kolski). Komisja Budżetowa pracować będzie w następującym składzie: Przewodniczący Marek Pańczyk (powiat turecki) oraz Członkowie Antoni Bryl (powiat koniński), Mieczysław Łuczak (powiat kaliski), Paweł Szafranek (powiat chodzieski) i Andrzej Waszak (powiat wrzesiński).

W inauguracyjnym Walnym Zgromadzeniu WIR wzięli udział zaproszeni goście wśród, których byli: Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dorota Kinal Wicewojewoda Wielkopolski, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Honorowy Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef Waligóra oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa: Dyrektor WODR Ryszard Jaworski, Dyrektor OT ARR Andrzej Bobrowski, Zastępca Dyrektora OT ANR Mieczysław Szempiński oraz Zastępca Dyrektora OR ARiMR Rafał Klimek. W spotkaniu uczestniczył także były Dyrektor Biura Wojewódzkiego WIR, a obecnie Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki. Zaproszeni goście pogratulowali nowo wybranemu Zarządowi i wszystkim delegatom Walnego Zgromadzenia oraz wyrazili nadzieję na dalszą pomyślną współpracę.

 W trakcie obrad Walne Zgromadzenie przyjęło cztery stanowiska dotyczące obrotu ziemią rolną, planów budowy kopalni odkrywkowych na terenie Wielkopolski oraz sytuacji na rynku mleka i sytuacji na rynku trzody chlewnej.

Inauguracyjne Walne Zgromadzenie i wybór Zarządu WIR kończy okres wyborów do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który rozpoczął się 31 maja, kiedy to wybierani byli członkowie rad powiatowych, z pośród których, w kolejnym etapie, wyłonieni zostali przewodniczący oraz delegaci tworząc tym samym liczące 62 osoby Walne Zgromadzenie WIR. W V kadencji rozpoczęło pracę 20 nowych delegatów, w tym pięć pań.

{AG}izba_rolnicze{/AG}