„Gdzie kończy się miasto?” – o planowaniu przestrzennym w Urzędzie Marszałkowskim

14 czerwca br. w stolicy Wielkopolski odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowanej „Gdzie kończy się miasto? Planowanie przestrzenne na terenach podmiejskich”.  Wydarzenie towarzyszyło XVII Zgromadzeniu Ogólnemu Platformy Podmiejskich Regionów Europejskich PURPLE.

Podczas konferencji o Wielkopolsce, jej zrównoważonym potencjale i inteligentnym rozwoju opowiedział Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.  Z kolei Marek Bryl, Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego poruszył w swoim wystąpieniu kwestię systemu planowania przestrzennego w Polsce, a także tworzenia się nowych form zagospodarowania przestrzeni – terenów podmiejskich. Jednym z prelegentów konferencji była też Pani Profesor Wanda Gaczek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która swoje wystąpienie poświęciła specyfice rynku nieruchomości w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym.

Konferencję zakończyła dyskusja na temat planowania przestrzennego na obszarach podmiejskich, której moderatorem była Hilary Lowson – Sekretarz Sieci PURPLE.

Przypomnijmy, że w styczniu 2012 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, nasz region podjął się realizacji zadań związanych z przystąpieniem do Platformy Podmiejskich Regionów Europejskich PURPLE. Wstąpienie Województwa Wielkopolskiego do sieci nastąpiło osiem miesięcy później. Konferencja „Gdzie kończy się miasto?…” jest wydarzeniem towarzyszącym XVII Zgromadzeniu Ogólnemu Sieci PURPLE w Poznaniu. Jego uczestnikami będą przedstawiciele 15 regionów członkowskich z 11 krajów europejskich.

Sieć PURPLE założona została w 2004 roku. W jej skład wchodzi obecnie 15 regionów: Katalonia, Dublin, Flandria, Frankfurt nad Menem, Ile-de-France, Mazowsze, MHAL (Maastricht/Heerlen, Hasselt, Aachen, and Liege), Nord-Pas-de-Calais, Randstad, Rhône-Alpes, South-East England, South Moravia, Stockholm, West Midlands oraz Zealand Denmark.

Działalność sieci PURPLE związana jest z podniesieniem poziomu znajomości zagadnień podmiejskich w skali europejskiej, narodowej i regionalnej. Sieć pracuje również nad zapewnieniem zrównoważonego rozwoju obszarów podmiejskich,  skutkującym podniesieniem poziomu jakości życia zarówno mieszkańców miast, jak i ludności żyjącej na obszarach podmiejskich. Główne cele działalności PURPLE to przede wszystkim:
1. Promowanie pomyślnych przekształceń społeczno-ekonomicznych na obszarach podmiejskich i w ich sektorze rolniczym.
2. Wywieranie wpływu na kształtowanie europejskiej polityki regionalnej oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich.
3. Pełnienie roli głównego rozmówcy z instytucjami unijnymi w Brukseli oraz z politykami i interesariuszami w całej UE w dziedzinach mających szczególne znaczenie dla europejskich regionów „peri-urban” (obszarów podmiejskich).
4. Tworzenie platformy mającej na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy regionami „peri-urban”, umożliwianie tworzenia połączeń i efektywnej wymiany wyników pomiędzy istniejącymi projektami, a także promowanie nowych, transeuropejskich inicjatyw na tym polu.