GALA WRĘCZENIA NAGRÓD „POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI”

W dniu 24 września odbyła się uroczystość wręczenia nagród „Polski producent żywności 2013”, która odbyła się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w ramach wystawy Polagra. Konkurs ten służy przede wszystkim promowaniu polskich producentów żywności oraz ich wyrobów. Ma za zadanie zwracać również uwagę konsumentów na produkty rodzime, wytwarzane według tradycyjnych receptur ze składników najwyższej jakości.

Gala wręczenia nagród

Pomysłodawcą wydarzenia jest Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Inicjatywa ta skutecznie promuje najlepsze polskie produkty żywnościowe oraz rodzimych producentów. Równocześnie, poprzez działalność Klubu Polskich Producentów Żywności bierze udział w tworzeniu gospodarczego prawa, ze świadomością, iż cel ten można skutecznie realizować jedynie jako przedsięwzięcie długofalowe, wymagające wieloletniej, dobrze zorganizowanej pracy wielu ludzi.

Gala wręczenia nagród

Producenci dobrej, cenionej przez klientów i taniej żywności są ciągle niedoceniani, niemal anonimowi. Polskim firmom rolno-spożywczym potrzebna jest, obok dobrego prawa, także sprawna i skuteczna promocja.

Gala wręczenia nagród

W tym roku w finałowej gali wzięło udział wielu gości m.in. Wicepremier Janusz Piechociński, Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Senator RP Andżelika Możdżanowska, Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Zobacz również:

www.mozdzanowska.pl – Polski Producent Żywności 2013

www.krzysztofgrabowski.eu – Gala wręczenia nagród Polski Producent Żywności

www.pacia.com.pl – Wybrano najlepsze produkty żwnociowe