[GALERIA ZDJĘĆ]
Wielkopolska to województwo rolnicze. Tutaj funkcjonuje największa liczba gospodarstw rolnych wszystkich gałęzi – od upraw roślin, poprzez hodowle zwierząt do przetwórstwa tego, co ziemia wydała. Szczególnie w południowej Wielkopolsce. Dlatego forum odbyło się właśnie w tej części województwa.
– Polską wieś czeka wiele zmian. Przed nami nowe ramy finansowe Unii Europejskiej. Nie dostaniemy mniej pieniędzy, ale te, które będą zostaną przeznaczone na inne sektory działalności. Dlatego spotkanie, które ma informować i rozwiać obawy, ale i odpowiedzieć na nurtujące rolników aktualne pytania – wyjaśnił Andrzej Grzyb, poseł do PE i szef wielkopolskiego PSL.

Dlatego pierwsza część spotkania to prelekcje osób reprezentujących instytucje, które w Wielkopolsce wspomagają działania rolników. Tych jest sporo i często sami zainteresowani nie wiedzą, że ich wieś czy gmina zmieniła się właśnie dzięki ich działaniom.

Nie wszystkie informacje docierają do rolników, mówię chociażby o tych podejmowanych przez ministerstwo rolnictwa, ale przecież jest też wiele działań, które podejmuje samorząd województwa poprzez swoje instytucje. Mam tutaj na myśli WODR, WZMIUW itp. A dzieje się bardzo dużo, dużo środków przeznaczamy na infrastrukturę czy np. konserwację rzek, która nie była robiona przez dziesięciolecia, wprowadzamy innowacje i często mieszkańcy nie wiedzą kto sfinansował inwestycję – dodał Krzysztof Grabowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
O działaniach interwencyjnych mówił Andrzej Bobrowski – dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu. Dr Ryszard Jaworski – dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapoznał zgromadzonych w Doruchowie z planowanymi działaniami WODR na terenie Wielkopolski mówił. Rolnicy dowiedzieli się także o sprzedaży gruntów rolnych na rzecz rolników. O tym mówił Mieczysław Szempiński wicedyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.

O realizacji zadań wodno-melioracyjnych dla południowej wielkopolski mówił Arkadiusz Błochowiak – dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
Marek Beer – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu informował o odnowie wsi, spółkach wodnych i grupach producenckich. Podkreślił też, że w Wielkopolsce działa obecnie 386 zarejestrowanych grup rolnych i 47 grup owocowo warzywnych.

O tym jaka jest rola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w rozwoju obszarów wiejskich mówił Marek Baumgart – wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu.

Nie zabrakło też tematów poświęconych przetwórstwu żywności pochodzenia zwierzęcego, które omówił Lesław Szabłoński – Wojewódzki Lekarz Weterynarii, natomiast o aktualnych działaniach w zakresie ubezpieczeń rolniczych mówiła Irena Frąszczak z KRUS.

Działań na obszarach wiejskich jest dużo. Tych nie zabraknie także w najbliższych latach. W listopadzie zostanie zatwierdzony nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Polskie rolnictwo dostanie kolejne, niezbędne wsparcie, o którym przy okazji Forum Rolniczego Południowej Wielkopolski mówił gospodarz spotkania.
W całej UE na rolnictwo przeznacza się mniej o 11% a my mamy o 12% więcej – powiedział Andrzej Grzyb, poseł do PE. – To dobry efekt negocjacji, które prowadził minister rolnictwa. Naszym podstawowym celem jest zbliżenie dopłat, które dostają polscy rolnicy ze średnimi dopłatami w krajach tzw. starej unii. To jesteśmy wstanie osiągnąć. Nieco inaczej będą wyglądały systemy wsparcia. Niektóre branże, takie jak drobiarska czy związana z hodowlą trzody, produkcją mleka, różnicowaniem działalności nie wymaga wsparcia. To na pewno szerokim strumieniem pójdzie w działania związane z ekologizacją rolnictwa i do młodych rolników. Natomiast nie będzie rent strukturalnych.

O dobrze rysującej się perspektywie dla polskiej wsi, ale i obecnej sytuacji, mówił Stanisław Kalemba. Minister rolnictwa i rozwoju wsi przyjechał do Doruchowa na zaproszenie szefa wielkopolskiego PSL, Andrzeja Grzyba.

W nowej perspektywie Polska będzie miała największy budżet ze wszystkich 28. państw członkowskich. Największy budżet w polityce spójności, ale też znaczący jeśli chodzi o wspólna politykę rolną. To w sumie będzie ok. 106 miliardów euro. To jest półtoraroczny budżet dla Polski. Jestem przekonany, że świetnie to wykorzystamy. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną jesteśmy na 5. miejscu na 28 państw. W płatnościach bezpośrednich zajmujemy 6. miejsce. Natomiast w rozwoju rolnictwa, przetwórstwie, modernizacji jesteśmy na 1. miejscu.

Zmniejszą się również pieniądze na infrastrukturę. Jednak jak zapewniono obecnych na Forum samorządowców inwestycje będą możliwe dzięki dodatkowemu wsparciu w ramach polityki spójności.

Polska, jak podkreślił minister, to kraj, który pozostałym członkom Unii Europejskiej, ale i spoza Wspólnoty, może zaoferować doskonałą żywność. Jej wysoki poziom jest ceniony na świecie.

Na koniec spotkania były kwiaty i życzenia. Wszystko dlatego, że minister Stanisław Kalemba dzień wcześniej obchodził urodziny.

AW

Zobacz również:

GALERIA ZDJĘĆ

www.tvp.pl – TELESKOP [00:00:20]

www.tvwielkopolska.pl – Doruchów: rolnictwo filarem polskiego eksportu

www.rc.fm – Wielkopolska elitą

www.faktykaliskie.pl – Dyskutowali o sytuacji polskiej wsi

{flike}