Zobacz również:Wyróżnienie WIR dla Minister Zofii Szalczyk

Forum uroczyście otworzyli Irena Frąszczak Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich GOSPODYNI, Ewa Wojtyła Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Tegoroczne spotkanie w dużej części poświecone zostało szeroko rozumianemu zabezpieczeniu społecznemu. Główną część spotkania otworzyła prelekcja Zofii Szalczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju w temacie „Znaczenie kobiet wiejskich w kształtowaniu nowoczesnej wsi wielkopolskiej”. Następnie o świadczeniach socjalnych i Funduszu Prewencji KRUS mówiła Janina Pszczółkowska Zastępca Prezesa KRUS. Kwestie zabezpieczenia emerytalnego w ramach ZUS przybliżył Michał Jonczynski Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dopełnieniem pierwszej części spotkania była prelekcja Marii Górczyńskiej Prezes Banku Spółdzielczego w Pleszewie w temacie „Banki Spółdzielcze w posłudze rodzinom wiejskim”. W spotkaniu wziął również udział Członek Zarządu Woj. Wlkp. Krzysztof Grabowski.

Dzięki gościnności Dyrektor ośrodka w Jedlcu Ewy Wojtyły oraz jego pracowników, uczestniczki forum miały możliwość zapoznać się z samym ośrodkiem oraz świadczonymi w nim usługami w zakresie leczenia chorób narządu ruchu, chorób reumatycznych, wad postawy i układu nerwowego.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia druga cześć spotkania miała wyjątkowy odświętny charakter. Były życzenia, dzielenie się opłatkiem oraz kolędowanie przy akompaniamencie kapeli Żychlinioki.

 Źródło: www.krzysztofgrabowski.eu

 {flike}