Odnawialne Źródła Energii to temat, do którego do 2020 roku będziemy często sięgać. Jednak obok teorii muszą być też podejmowane konkretne działania poparte wiedzą o tym czym jest zielona energia, skąd ją pozyskać i jakie są możliwości jej finansowania. Kolejna edycja Olimpiady ma sprawić, że młode pokolenie będzie po nią sięgać bez obaw i z przekonaniem.

{AG}OZEII{/AG}

Olimpiada jest współzawodnictwem z szeroko rozumianej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zarówno praktycznej jak i teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań rozproszonych. Realizując cele olimpiady młodzi ludzie  mogą wzbogacić swoją wiedzę ekologiczną, a tym samym przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, i polskiego sektora energetyki odnawialnej – powiedział Karol Mac z Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Wielkopolsce. – Obok pytań o konkretne źródła pozyskiwania zielonej energii uczestnicy musieli znać zagadnienia legislacyjne oraz możliwości dofinansowania projektów związanych z OZE i treści z czasopism ekologicznych.

Wojewódzki finał II Olimpiady odbył się w  Wielkopolskim Centrum Informacyjno – Doradczym Odnawialnych Źródeł Energi przy Zespole Szkół nr.1 w Liskowie, które powstało by promować ekologiczne rozwiązania.

Laureaci

1. Aleksandra Morawska, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

2. Przemysław Bruś, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich 

3. Igor Rymkiewicz, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich 

4. Szymon Lipiński, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich 

5. Piotr Stępniak, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich 

6. Łukasz Klimek, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich 

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca był „Bilet do Brukseli”. Aleksandra Morawska stolicę Belgii i Parlament Europejski odwiedzi na zaproszenie Andrzeja Grzyba, wielkopolskiego eurodeputowanego. Uczennica z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole otrzymała tez laptop. W marcu 2015 roku będzie reprezentować Wielkopolskę w finale krajowym Olimpiady, który odbędzie się podczas Targów Energetyki Prosumenckiej i Odnawialnych Źródeł Energii „PROSUMENT”  w Sosnowcu.

Zdobywcy miejsc od 2 do 5 otrzymali tablety.

Patronat naukowy nad przedsięwzięciem objął Zakład Paliw i Energii Odnawialnej przy Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Honorowy Patronat nad Olimpiadą objęli: 

Janusz Piechociński , Wicepremier i Minister Gospodarki

Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Nosal, Starosta Powiatu Kaliskiego

Pomysłodawcą był:

Krzysztof Grabowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

 Komisja konkursowa:

– Andrzej Bobrowski – dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu,

– Mirosława Katarzyna Kaźmierczak – wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu,

– Mieczysław Szempiński – wicedyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Poznaniu,

– Tomasz Stawicki – Oddział Terenowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu,

– dr.  Stefan Pawlak – Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią w Poznaniu.

AW