Europosłowie walczą o przyszłość polskiego rolnictwa

Europosłowie z komisji rolnictwa zagłosowali nad pakietem raportów dotyczących przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Reforma ma na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiego rolnictwa na rynku światowym.

– Różnice w wielkości dopłat bezpośrednich będą zmniejszone, jednakże nieznacznie. Nie została przyjęta poprawka, która proponowała przyznawanie dopłat według jednolitej stawki na hektar. Jednakże udało się utrzymać dotychczas funkcjonujący, uproszczony system płatności bezpośrednich.

Nadal też będziemy walczyć o to, by w końcu płatności były sprawiedliwe – powiedział europoseł PSL Jarosław Kalinowski.

Europosłowie opowiedzieli się również za wsparciem dla młodych rolników. – To bardzo ważne w obliczu starzejącej się i wyludniającej wsi. Młodzi rolnicy oprócz premii z drugiego filaru otrzymają dodatkowo wyższe o 25% dopłaty bezpośrednie Pozytywne jest także utrzymanie programu „Młody rolnik” – powiedział europoseł PSL Czesław Siekierski, wiceprzewodniczący komisji rolnictwa.

Komisja rolnictwa przyjęła zapisy mówiące o tzw. zazielenieniu łagodząc propozycje KE. Małe gospodarstwa w ogóle nie będą objęte tą zasadą, te w przedziale od 10 ha do 30 ha będą musiały mieć dwie uprawy, a powyżej 30 ha trzy. Udało się również zmniejszyć wyłączenie gruntów rolnych na tzw. powierzchnie ekologiczne. Zaproponowane przez KE 7%, zmniejszono do 3% w pierwszym roku trwania reformy i do 5% w drugim roku. Po tym okresie KE zdecyduje o ewentualnym zwiększeniu tej powierzchni do 7%. – Zaakceptowana została także nasza poprawka, by rośliny wiążące azot np. rośliny strączkowe, zaliczyć do powierzchni ekologicznych – dodał europoseł Kalinowski.

Inna przyjęta poprawka dotyczy definicji pojęcia aktywnego rolnika, która zakłada, że środki na wsparcie będą trafiały do rolników, którzy rzeczywiście prowadzą działalność rolniczą.

Wsparcie otrzymali również mali rolnicy. Wszystkie gospodarstwa, które otrzymują poniżej 1500 euro dopłat będą automatycznie włączone do programu, a jeśli nie będzie im on odpowiadać, będą mogły z niego zrezygnować. Stworzono także możliwość ustalania ryczałtu dla małych gospodarstw w powiązaniu z jego powierzchnią

– Przyjęte poprawki w sposób istotny poprawiają i wprowadzają trochę normalności reformie WPR. Znalazły się jednak wśród nich niekorzystne rozwiązania dotyczące II filaru. Aż 25% II filara ma zostać przeznaczone na działania środowiskowo-klimatyczne oraz rolnictwo ekologiczne. Ponadto podtrzymano likwidację kwot mlecznych z rokiem 2015, a przedłużono kwotowanie cukru do 2020r., co sprzyja rolnikom, ale zwiększy koszty w przemyśle spożywczym i wydatki konsumentów – dodał Czesław Siekierski.

Końcowe głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego w sprawie WPR będzie miało miejsce najprawdopodobniej w marcu tego roku.

kk/gk

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 270 posłów z 26 państw członkowskich UE i 3 obserwatorów z Chorwacji.

Dalszych informacji udziela:

Biuro Prasowe EPL
Katarzyna Klaus +32484138359