– Chciałem pogratulować przewodniczącemu Junckerowi sposobu, w jaki zdecydował się powołać swoją Komisję, oraz zasad, jakie jej mają przyświecać. Bardzo ważne jest odejście od rozdrobnienia portfolio komisarzy i zorganizowanie ich zadań w sposób interdyscyplinarny, poprzez połączenie takich portfolio jak np. energia i klimat czy przemysł, przedsiębiorczość i rynek. Kluczowe jest przywrócenie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, utrzymanie swobody przepływu osób i wypracowanie racjonalnej polityki energetycznej. Jak wielu z nas jestem ponadto gorącym zwolennikiem podejścia do pracy legislacyjnej pod kątem lepszego prawodawstwa, tak by uniknąć zachodzenia na siebie różnych regulacji. Mam nadzieję, że za pięć lat, podczas podsumowania kadencji nowej Komisji, będę mógł panu Junckerowi pogratulować i powiedzieć „dziękuję” – powiedział poseł Andrzej Grzyb (PSL), współprzewodniczący delegacji PO-PSL w PE.

Posłowie zaakceptowali nowe kolegium 27 Komisarzy, które przedstawił w środę rano Przewodniczący-elekt Jean-Claude Juncker, 423 głosami za, przy 209 głosach przeciw i 67 wstrzymujących się od głosu. Nowej Komisja Europejska musi teraz zostać formalnie mianowana przez głowy państw lub rządów UE, żeby 1 listopada mogła rozpocząć pięcioletnią kadencję.

Dla porównania, pierwsza Komisja Barroso została zaakceptowana w listopadzie 2004 roku większością 449 do 149 głosów, przy 82 wstrzymujących się od głosu. Druga komisja Barroso została wybrana 9 lutego 2010 roku większością 488 do 137 głosów, przy 82 wstrzymujących się.

Komunikat Prasowy Grupy EPL

Zdjęcie: EU Parliament Photo‏@Europarl_Photo

Linki

Jean-Claude Juncker – Przemówienie

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-705_en.htm

Wideo z debaty (kliknij 22.10.2014)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Wideo z konferencji prasowej (kliknij 22.10.2014)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/other-events/schedule

Nowe kolegium Komisarzy: portfolio, przesłuchania i pisemne oceny

http://www.elections2014.eu/pl/new-commission/portfolios-and-candidates

Komunikat prasowy o wyborze przewodniczącego Komisji Jean-Claudea Junckera (15.07.2014)

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140714ipr52341/html/Parlament-wybiera-Jean-Claude-Junckera-na-Przewodnicz%C4%85cego-Komisji-Europejskiej

Regulamin: Wybory nowej Komisji (artykuł 118)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-118+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES

Materiały audiowizualne:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1527