Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji – na jakich zasadach?

 

8 grudnia 2011 podczas posiedzenia komisji spraw zagranicznych odbyło się przedstawienie Raportu w sprawie Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji (EED), któremu towarzyszyło wysłuchanie publiczne. EED jest inicjatywą, która, cytując ministra Radosława Sikorskiego ma „zapewnić długie trwanie polskiej prezydencji” i została niedawno poparta w liście do Catherine Ashton i Jerzego Buzka przez takie osobistości jak Lech Wałęsa, Vaclav Havel czy Aung San Suu Kyi. Klub PO-PSL w pracach nad stanowiskiem PE w sprawie EED reprezentuje europoseł PSL Andrzej Grzyb.

 

– Konkluzje ubiegło tygodniowej Rady w sprawie EED wskazują na gotowość do dalszych działań. Brak jeszcze jednoznacznego zapisu o jego powołaniu, ale Rada z zadowoleniem przyjęła dotychczasowe prace przygotowawcze, szczególnie wkład Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Komisji. Wyraziła również gotowość do szybkiego podjęcia dalszych prac w celu powołania Funduszu. Liczymy na to, iż otrzyma on jednoznacznie zielone światło jeszcze przed końcem tego roku – powiedział europoseł PSL Andrzej Grzyb, który jest zaangażowany w pracę nad stanowiskiem PE od maja 2011. Poseł Grzyb przywołuje też Rezolucje PE z dnia 7 br. w sprawie polityk zewnętrznych UE na rzecz demokratyzacji.

– To, że prace nad powołaniem EED trwają dalej, jeszcze bardziej podnosi wagę sprawozdania. Dobrze, że w ramach dzisiejszej debaty można było
usłyszeć głos polskiej prezydencji, którą reprezentował podsekretarz stanu ds. współpracy rozwojowej Krzysztof Stanowski. Optymizmem napawa również fakt, że na obecnym etapie PE nie dyskutuje już „czy” powołać EED, ale jaką formę mu nadać. Myślę, że nasze stanowisko wzmocni wysiłki zmierzające do powołania Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji – niezbędnego UE do adekwatnego i elastycznego wspierania dynamicznych przemian demokratycznych w jej sąsiedztwie i na świecie – dodał Andrzej Grzyb.

Głosowanie nad raportem w komisji spraw zagranicznych zaplanowane jest na 29 lutego 2012 r. Głosowanie plenarne odbędzie się podczas marcowej mini sesji plenarnej PE w Brukseli.

Link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0334+0+DOC+XML+V0//PL