BLOG POSŁA DO PE ANDRZEJA GRZYBA

EURONEST w Baku

12 lutego w Baku odbędzie się spotkanie Komisji Energii Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST, zrzeszającego posłów z PE oraz przedstawicieli parlamentów krajów Partnerstwa Wschodniego.

Na spotkaniu omawiany będzie raport Komisji dotyczący bezpieczeństwa energetycznego, nad którym pracuję z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej.

Raport ten ma podkreślić polityczną wolę wszystkich stron do dalszej współpracy w dziedzinie energii. Omawia dwa zasadnicze obszary:

1. Wzmocnienie i integrację sieci energetycznych, tak aby fizycznie możliwy był przesył ropy, gazu czy energii elektrycznej pomiędzy partnerami, w tym poprzez rozbudowę sieci i budowę między nimi łączników międzysystemowych (tzw. interkonektorów);

2. dalszą współpracę regulacyjna, w tym działania mające na celu zbliżenie do siebie zasad funkcjonowania rynków energetycznych. Ma się to, tak jak obecnie, odbywać w ramach Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. W raporcie znajduje się ważna deklaracja o potrzebie przedłużenia działania Wspólnoty poza rok 2016.

Dla Europy są to ważne kwestie, ze względu na możliwość dywersyfikacji źródeł energii, dla naszych partnerów ze względu na dywersyfikację rynków zbytu. Dla Polski, co trzeba podkreślić, jest to w perspektywie szansa na dostawy tak gazu jak i ropy naftowej znad Morza Kaspijskiego. Praktycznym przykładem są prowadzone obecnie przez Premiera Piechocińskiego negocjacje w sprawie uruchomienia przesyłu do Polski ropy z Azerbejdżanu za pomocą rurociągu Odessa-Brody.