1. Wzmocnienie i integrację  sieci energetycznych, tak aby fizycznie możliwy był przesył ropy, gazu czy energii elektrycznej pomiędzy partnerami, w tym poprzez rozbudowę sieci i budowę między nimi łączników międzysystemowych (tzw. interkonektorów);

2. dalszą współpracę  regulacyjną, w tym działania mające na celu zbliżenie do siebie zasad funkcjonowania rynków energetycznych. Ma się to odbywać, podobnie jak teraz, w ramach Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. W raporcie znajduje się ważna deklaracja o potrzebie przedłużenia działania Wspólnoty poza rok 2016.

 

 

Raport i złożone do niego poprawki oraz głosowanie w Komisji Bezpieczeństwa Energetycznego EURONEST odbędzie w poniedziałek 27 05 2013. Sesja plenarna EURONEST 28 05 2013.

 

 

AW