„Elfem” z Poznania do Gniezna!

26 lipca tego roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z „Kolejami Wielkopolskimi” oraz PKP „Polskie Linie Kolejowe” SA zorganizował testowy przejazd promocyjny składu EN 76 „ELF” na trasie Poznań Główny – Gniezno z prędkością 150 km/h.

Gospodarzem wydarzenia był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, natomiast gościem specjalnym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Andrzej Massel, z którym Wicemarszałek Jankowiak spotkał się przed wyruszeniem pociągu do Gniezna.

Podczas spotkania poruszono aktualne problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem pasażerskiego transportu kolejowego. Dyskutowano m.in. na temat sytuacji kolejowych spółek samorządowych na przykładzie „Kolei Wielkopolskich” oraz modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych Poznań Główny – Gniezno, Poznań – Wągrowiec i Poznań – Wolsztyn. Poruszono także temat modernizacji linii kolejowej Poznań – Piła oraz możliwości sfinansowania tej inwestycji zarówno ze środków krajowych, jak i z UE.

Trasę z Poznania do Gniezna bez zatrzymywania się na stacjach pośrednich pociąg pokonał w 25 minut i 45 sekund, co dało średnią prędkość 125 km/h. Przejazd w drodze powrotnej trwał 44 minuty, ponieważ pociąg zatrzymywał się na wszystkich stacjach pośrednich. W pokazowym, nieodpłatnym przejeździe na trasie Gniezno – Poznań uczestniczyło ok. 100 pasażerów.

Dzięki pracom rewitalizacyjnym na linii kolejowej nr 353, przeprowadzonym przez PKP PLK SA, pociągi pasażerskie na trasie Poznań Główny – Gniezno mogą zwiększyć swoją prędkość ze 120 km/h do 150 km/h. Pełne wykorzystanie ich możliwości nastąpi wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy i rozpoczęciem wykonywania przewozów kolejowych na trasie Poznań Główny – Gniezno przez spółkę Koleje Wielkopolskie. Połączenia będą obsługiwane m.in. przez pojazdy nowej generacji serii EN 76 „ELF”, zakupione przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2007 – 2013. Z 22 zamówionych w „PESA Bydgoszcz” pojazdów, 10 zostało już włączonych do regularnych przewozów pasażerskich.