„Święty Florian jest od wieków czczony w Polsce
i poza nią jako Patron strażaków, a więc tych, którzy wierni
przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji niosą pomoc
bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi”
                                                                    Jan Paweł II                                                                                              
 
 
                                                            

Drodzy Strażacy,                         

W krajobraz polskich miast i wsi wpisały się na trwałe budynki komend Państwowej Straży Pożarnej i remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to symbole miejsc, które łączą ludzi o wspólnej idei i wspólnych wartościach. Jednakże nie byłoby tych miejsc, gdyby nie ludzie, Strażacy, którzy służą swoim Małym Ojczyznom i są gotowi oddać życie w ochronie innych. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, to działania wpisane w codzienną strażacką służbę.

Na przestrzeni ostatnich lat zmienił się wizerunek Strażaka, zmienił się obraz komend i remiz oraz ich wyposażenie. Poprzez wsparcie, które uzyskują jednostki PSP i OSP,  podkreśla się, jak ważne są zadania pełnione przez strażaków oraz odpowiedzialność, która na nich spoczywa. Strażak to nie tylko symbol bezpieczeństwa i niesienia pomocy, to potencjał i ostoja.

Z okazji Dnia Strażaka pragniemy złożyć funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych wyrazy uznania i podziękowania za trud i ryzyko podejmowane w walce z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, za ratownictwo techniczne, chemiczno – ekologiczne,  medyczne, wysokościowe, wodne i poszukiwawcze.

Składamy podziękowania za bezinteresowną pomoc  drugiemu człowiekowi, za podnoszenie swoich umiejętności oraz skuteczne akcje ratownicze oraz za wychowanie młodzieży w duchu pomocy i służenia Ojczyźnie. Niech Wasz Patron Św. Florian otacza Was swoją opieką i dodaje siły i wytrwałości podczas trudnych, niekiedy wielogodzinnych akcji.