„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom. 

Z okazji „Dnia Strażaka”  składamy wszystkim Druhom i Druhnom serdeczne podziękowania za trud, bezinteresowne poświęcenie, wielki dar serca, jakim jest Wasza ofiarna służba.

To dzięki Waszemu zaangażowaniu w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego oraz naszego dobytku, możemy czuć się bezpiecznie. Dziękuję za pełną poświęcenia i wyrzeczeń służbę, za ciągłą gotowość, za ryzyko, które codziennie podejmujecie.

Szczególne podziękowania kierujemy również do Waszych Rodzin, doceniając ich wyrozumiałość, wsparcie i pomoc w dobrym wypełnianiu obowiązków w szeregach OSP i PSP. Niech Św. Florian otacza Was Druhny i Druhowie swoją opieką, a służba niech będzie powodem do dumy oraz źródłem niesłabnącej satysfakcji.

 

 Zarzad Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce