Z okazji
Dnia Sołtysa
 pragniemy złożyć wszystkim sprawującym funkcję gospodarza wsi,

najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej.

Jednocześnie składamy podziękowania i słowa uznania za Waszą pełną poświęcenia  pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa.

Polskie Stronnictwo Ludowe w Wielkopolsce