Pary małżeńskie, które w ubiegłym roku obchodziły Jubileusz 50- lecia Pożycia Małżeńskiego, uhonorowane na w/w uroczystości to:
Państwo:
1. Teresa i Zenon Fajka z Rudy Wieczyńskiej
2. Bożysława i Edward Gozdowiakowie z Gizałek
3. Wanda i Stanisław Glapa z Czołnochowa
4. Janina i Kazimierz Herka z Rudy Wieczyńskiej
5. Stanisława i Józef Nowiccy z Tomic
6. Janina i Stanisław Rudzińscy z Rudy Wieczyńskiej
7. Kazimiera i Stanisław Zielińscy z Tomice-Las
Seniorom i Jubilatom życzenia i gratulacje złożyłem wraz z obecnymi na uroczystości Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem, Wicestarostą Pleszewskim Dorotą Czaplicką, Radnym Powiatu Pleszewskiego Piotrem Kopczyńskim.
Dodatkowym punktem uroczystości było wyróżnienie przez Wójta Gminy najstarszej Seniorki i Seniora przybyłych na uroczystość. Z 220 osób obecnych na sali byli to Pani Helena Mikołajewska z Gizałek (rok ur. 1922) i Pan Ryszard Wojciechowski (rok ur. 1921) z Wronowa. Władze Gminy dla tych osób przygotowały upominki.
W dalszej kolejności odbyła się część artystyczna wykonana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tomicach, które zaprezentowały montaż słowno-muzyczny przedstawiający okres od chwili zawarcia związku małżeńskiego aż do jubileuszu Złotych Godów.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu

{flike}