DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

27 maja mija 24. rocznica pierwszych demokratycznych wyborów do jednostek samorządu terytorialnego, dzień ten od wielu lat obchodzony jest jako Dzień Samorządu Terytorialnego.

Z tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego  – radnym, wójtom, burmistrzom i prezydentom, starostom i marszałkom województw, a także pracownikom samorządowym – za pracę i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Samorząd jest fundamentem i jednym z najważniejszych ośrodków umacniających społeczeństwo obywatelskie, ducha wspólnotowego oraz ideę solidarnej współpracy dla Polski. Dzięki pracy tysięcy działaczy samorządowych w całym kraju powstały setki nowych szkół, placówek służby zdrowia, domów kultury, obiektów sportowych, dróg i wodociągów.

Samorząd terytorialny stał się symbolem wzorowego gospodarowania i dobrej współpracy ponad podziałami  politycznymi.

Życzymy Państwu odwagi , trafnych decyzji oraz pomyślności w nadchodzących miesiącach.  Proszę przyjąć życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, owocnej współpracy z mieszkańcami oraz realizacji najważniejszych projektów w Państwa gminach, powiatach oraz regionach. 

Źródło: http://psl.pl/nowosci/spoleczne/dzien_samorzadu_terytorialnego/