8 marca w Hotelu Pietrak w Wągrowcu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Tematem spotkania było nie tylko Święto Kobiet, ale także podsumowanie działalności Koła Terenowego Powiatu Wągrowieckiego Stowarzyszenia „Krajowe Forum Kobiet”.

Uroczystość otworzył prezes Zarządu Powiatowego PSL Eugeniusz Pyrzyński, który przybliżył historię święta oraz złożył paniom  życzenia. Głos zabrał uczestniczący w spotkaniu starosta wągrowiecki Tomasz Kranc, który przekazał na ręce Małgorzaty Strzeleckiej, prezes wągrowieckiego Forum Kobiet, życzenia z okazji ich święta. Powiat reprezentowały również: przewodnicząca rady powiatu Małgorzata Osuch oraz radna powiatowa Iwona Tyll.

Następnie miniony rok podsumowała prezes Koła Małgorzata Strzelecka, przedstawiając osiągnięcia i aktywność Koła, dziękując za pomoc i zaangażowanie w organizację przedsięwzięć. Omówiono plany na nowy rok.

Wyjątkowym gościem spotkania był mec. Krzysztof Różański, wykładowca UAM w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz główny organizator XV Światowego Kongresu Prawa Rolnego w Poznaniu. Podziękował on za zaproszenie i wygłosił  z okazji tego niezwykłego święta referat pt. „Pozycja kobiety w polskim systemie prawnym”. Wykład spotkał się z dużym uznaniem uczestników spotkania. Podziękowanie za przybycie, udział i wygłoszenie referatu złożył mecenasowi starosta wągrowiecki Tomasz Kranc oraz prezes Koła Małgorzata Strzelecka.

Po odbytej przy kawie dyskusji goście spotkania udali się na koncert z okazji Święta Kobiet do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu.