{AG}Wagrowiecki_DzK2014{/AG}

Spotkanie z poczęstunkiem przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Z ciekawością oglądano kronikę Koła a Paniom dopisywały humory i życzyły sobie, aby 8 marca trwał nie tylko jeden dzień, ale cały rok.