Wicemarszałek wręczył Pani Hannie Giedrowicz odznaczenie resortowe „Za zasługi dla Energetyki” przyznawane przez Ministra Gospodarki za „szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych”.

{AG}Dzien_Energetyka{/AG}

W trakcie uroczystości wręczone zostały również wyróżnienia i odznaczenia zakładowe za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Łącznie odznaczono 34 zasłużonych pracowników przedsiębiorstwa.

*Dalkia Poznań S.A. jest przedsiębiorstwem ciepłowniczym, które zapewnia komfort cieplny mieszkańcom Poznania i kilkunastu innych miejscowości w Wielkopolsce. To jednocześnie producent i dystrybutor energii cieplnej, który wraz z Dalkią Poznań ZEC – producentem energii wytwarzanej w kogeneracji, stanowi jeden system. Poprzez miejską sieć cieplną Dalkia Poznań dostarcza ciepło, docierając do ponad 60% mieszkańców.

Źródło: www.wojciechjankowiak.pl

Zdjęcia: Grzegorz Celiński