W spotkaniu udział wzięli Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Senator Piotr Gruszczyński, władze samorządowe gminy i powiatu średzkiego, dyrektorzy jednostek samorządowych, szefowie miejscowych stowarzyszeń, pięcioraczki wielkopolskie z mamą i babcią, było ok. 150 mam. Na początek w edukacyjnej części uroczystości w ramach Populacyjnego
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy został przez poznański ośrodek przeprowadzony wykład na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz zasad korzystania z programu. W ramach wczesnego wykrywania cukrzycy każda uczestniczka spotkania mogła zbadać sobie poziom cukru we krwi. Salę zdobiła wystawa obrazów malarki Małgorzaty Bąkowskiej. W dalszej części spotkania po wspólnych życzeniach i wystąpieniach zaproszonych gości cztery matki zostały odznaczone medalem „Order Serca Matkom Wsi”, dochód z Ludowej zabawy karnawałowej zorganizowanej w styczniu br, przez Forum Kobiet został wręczony pięcioraczkom wielkopolskim  i Stowarzyszeniu budowy hospicjum im. Piotra Króla.
Uroczystość uświetniły występ okolicznościowy pięcioraczków wielkopolskich – sześcioletnie piecioraczki mówiły wiersze dla mam,zaśpiewały piosenki, kolejno dziennikarka i poetka zarecytowała własne wiersze, na koniec był występ zespołu z Domu Kultury oraz trzy piosenki o mamie zaśpiewała Agnieszka Kaźmierczak. Uroczystość jak co roku przebiegała w sympatycznej rodzinnej atmosferze. Serdecznie
pozdrawiam Kaźmierczak.