BLOG POSŁA DO PE ANDRZEJA GRZYBA

Dziś rozpoczyna się II Szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej!

Dzisiaj i jutro po raz drugi na moje zaproszenie do Parlamentu Europejskiego przybędą przedstawiciele instytucji związanych ochrony Praw Człowieka z krajów Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia Podkomisji Praw Człowieka PE (DROI) będzie miała miejsce dyskusja na temat roli Narodowych Instytucji Praw Człowieka z poza UE we wdrażaniu wytycznych ONZ na temat Biznesu i Praw Człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Partnerstwa Wschodniego.

Wezmą w niej udział przedstawiciele krajów PW: Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii, Gruzji i Ukrainy, Rzecznik Praw Obywatelskich RP Prof. Irena Lipowicz, Przedstaw Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczący Europejskiej Grupy Narodowych Instytucji Praw Człowieka będący jednocześnie Rzecznikiem Praw Obywatelskich Szkocji, Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw Człowieka, Posłowie do PE reprezentujący Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, międzyparlamentarne delegacje Parlament Europejski – Parlamenty Krajów Partnerstwa Wschodniego i Zgromadzenia Euronest.

Natomiast w czwartek zapraszam na warsztat zorganizowany we współpracy z Europejską Grupa Narodowych Instytucji Praw Człowieka, którego tematem będzie rola Narodowych Instytucji Praw Człowieka spoza UE we wdrażaniu wytycznych ONZ na temat Biznesu i Praw Człowieka. Gościem specjalnym warsztatu będzie Komisarz ds. Praw Człowieka Rady Europy Nils Muiznieks oraz przedstawiciele Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka PE będzie można śledzić na żywo dziś (20 lutego) od godz. 15:00 na stronie internetowej: www.europarl.europa.eu – COMMITTEE DROI – live

Warsztat dot. roli Narodowych Instytucji Praw Człowieka spoza UE we wdrażaniu wytycznych ONZ na temat Biznesu i Praw Człowieka – czwartek 21 lutego, PE, sala ASP 5E3, od godz. 9:15 do 12:00.


Środa w Radiu Merkury

Dziś o godz. 18.15 w Radiu Merkury po raz kolejny zabiorę głos w audycji „Widziane z Brukseli” redaktor Niny Nowakowskiej. Temat przewodni: budżet – wieloletnie ramy i praca w PE.

Zachęcam do słuchania Radia:

www.radiomerkury.pl