Konferencja prasowa w Lesznie

1 marca w Lesznie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła do PE Andrzeja Grzyba Posła do PE oraz członków ZP PSL w Lesznie dotycząca środków finansowych jakie może otrzymać województwo wielkopolskie z wynegocjowanego niedawno budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W konferencji udział wzięli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Lesznie Jan Szkudlarczyk, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Haupt oraz zastępca dyrektora WORD w Lesznie Stanisław Wojciak.

Dwa miliardy dla Wielkopolski – www.elka.pl

Według wstępnych szacunków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej Wielkopolska może liczyć na prawie dwa miliardy euro – mówił goszczący w Lesznie europoseł Andrzej Grzyb. Co czwarte euro przeznaczone będzie na różnego rodzaju cele społeczne, zwłaszcza walkę z bezrobociem i wykluczeniami.

Nowa perspektywa finansowa, czyli budżet Unii do roku 2020 jeszcze nie została uchwalona, ale znamy już wstępne założenia wypracowane podczas lutowego szczytu Rady Europy. Teraz dokument trafia do Parlamentu Europejskiego. Poseł Andrzej Grzyb zastrzega, że jest szereg spraw, które będą jeszcze podlegać negocjacjom, jednak on sam jest dobrej myśli. -Większość parlamentarzystów, zwłaszcza z krajów tak zwanej „nowej unii” jest za jego przyjęciem – pow

iedział. Kraje te liczą na pieniądze na wsparcie różnego rodzaju projektów, przede wszystkim regionalnych.

Jak mówił europarlamentarzysta, według wstępnych szacunków Wielkopolska z nowej perspektywy może otrzymać 1,950 miliarda euro. -Samorząd województwa będzie się starał, żeby było to więcej – zapowiada Andrzej Grzyb. Pieniądze zostaną ujęte w kolejnym programie operacyjnym, jednak zmienią się jego priorytety. -Jedną czwartą stanowić będzie Europejski Fundusz Społeczny – mówi poseł – to dwa razy więcej niż do tej pory. EFS finansował będzie różnego przede wszystkim projekty związane z walką z wykluczeniami, na przykład zwalczanie bezrobocia. Tu szczególny nacisk położony zostanie na uaktywnienie zawodowe młodych osób. (jad)

 

Źródło: www.elka.pl

Ile dostaniemy z Unii? – www.leszno24.pl

Najpewniej w czerwcu Parlament Europejski będzie decydował o budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-20. – Wielkopolska ma dostać 1.900.000.000 euro, oczekiwania były większe, ale i tak na wiele ważnych projektów wystarczy pieniędzy – mówił w piątek w Lesznie europoseł Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa L

udowego.

Przypomnijmy, że podczas negocjacji nad nowym budżetem Unii, premierowi Donaldowi Tuskowi udało się pozyskać dla Polski aż 106 mld Euro, czyli 500 mld zł. To o wiele więcej niż bierzemy z Brukseli obecnie. Jednak, aby te pieniądze trafiły do Polski, musi je zatwierdzić Parlament Europejski.

Moim zdaniem dostaniemy te pieniądze – mówi europoseł Grzyb, choć dodaje, że są pomysły, aby kwotę dla Polski jednak zmniejszyć.

W nowym budżecie Unii będą pieniądze dla ludzi młodych, którzy nie mogą znaleźć pracy. Nie zabraknie też funduszy na dostęp do internetu dla tzw. wykluczonych. (tekst Gazeta ABC)

 

Źródło: www.leszno24.pl