Po mszy barwny korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy Zespole Szkół Publicznych w Broniszewicach. Na czele orszaku maszerowała Orkiestra Dęta z Chocza pod batutą Włodzimierza Mrozińskiego. Za orkiestrą podążało ponad 30 pocztów sztandarowych, zespoły ludowe, starostwie dożynek, delegacje samorządowe oraz liczni goście dożynkowi.

GALERIA FOTOGRAFII

Dziewczynki w strojach ludowych z herbami współorganizatorów dożynek: Powiatu Pleszewskiego i Gminy Czermin.

Dożynki otworzyli Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj i Starosta Pleszewski Michał Karalus. Wójt Spychaj podziękował rolnikom za trudną pracę. Odczytał także list urodzonego w Wieczynie Biskupa Łowickiego ks. Andrzeja Dziuby, adresowany do uczestników dożynek. Zaskoczeniem dla wszystkich było wystąpienie Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa. Starosta zrezygnował z tradycyjnego przemówienia, w zamian za to zaśpiewał ludową pieśń oracza, hymn regionu Biskupizny  „Pługu mój drogi, pługu mój stary”.

Część obrzędową programu poprowadziła Kapela Ludowa z Żegocina i Zespół Folklorystyczny „Żegocinianie” pod dyrekcją Zofii Zawady.

Nastąpiło symboliczne przekazanie chlebów gospodarzom powiatu, miast i gmin. Starosta Michał Karalus i wójt  Czermina Sławomir Spychaj otrzymali chleb od starostów dożynek i ich asystentów.

Zgodnie z tradycją włodarze ślubowali, że owoce wspólnej pracy będą dzielili sprawiedliwie. Jako symbol tej obietnicy starosta, burmistrzowie i wójtowie pokroili bochenki, a kromkami częstowali gości dożynkowego święta.

Na dożynki do Broniszewic przyjechali goście zagraniczni z partnerskich samorządów z Niemiec – Powiatu Ammerland i Gminy Edewecht. Życzenia pleszewskim rolnikom złożyli osobiście landrat powiatu Ammerland Jörg Bensberg oraz burmistrz Edewechtu pani Petra Lausch.

Kilkunastu rolników otrzymało odznaczenia „Za zasługi dla rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu Szkoły Tańca „JAST”, zespołów tanecznych „Cranberries” i „Rude Boys”, grupy wokalnej „Ognista Drużyna”, kapeli folkowej „Wiesiołek” oraz kabaretu „Nie z tej ziemi”.

Ogłoszono wyniki tradycyjnych konkursów – na najładniejszy wieniec dożynkowy, najciekawszy witacz dożynkowy i estetyczne gospodarstwo w gminie Czermin – ponadto wyniki konkursu zabytkowych traktorów, konkursu KRUS i Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Sołtys – lider bezpiecznej pracy na wsi” oraz plebiscytu „Gazety Pleszewskiej” i „Głosu Wielkopolskiego” na supersołtysa.

Jedną z imprez towarzyszących było Święto Pomidora, zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Wspólnie dla przyszłości”.Wieczorem odbył się koncert zespołu „Abba Show”. Do późna w nocy trwała dożynkowa zabawa taneczna z DJ-em Adamem Kaźmierskim.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu