Dorota Kinal Wicewojewodą Wielkopolskim

Z dniem 22 grudnia 2014 roku Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz powołała Dorotę Kinal na stanowisko Wicewojewody Wielkopolskiego. W związku z objęciem przez Kol. Dortę Kinal urzędu Wicewojewody, Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego składa serdecznie gratulacje.

Zgodnie z podziałem kompetencji Wicewojewoda Dorota Kinal, będzie nadzorować wydziały polityki społecznej, spraw obywatelskich i cudzoziemców, Państwową Straż Łowiecką, Straż Rybacką, Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz szereg inspekcji administracji zespolonej.

Przeczytaj również: http://www.poznan.uw.gov.pl

——————————

Dorota Kinal urodziła się w 1965 roku. Ma wykształcenie magisterskie w zakresie nauczania początkowego zdobyte na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ze specjalnością pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Przez wiele lat pracowała w Zespole Szkół Nr 2 w Kościanie na stanowisku pedagoga szkolnego oraz wicedyrektora. Od 2006 roku pełni funkcję komendanta Hufca ZHP w Kościanie, w którym działa aktywnie od 20 lat. W latach 2006 – 2011 pełniła funkcję dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy TWP w Kościanie. Od roku 2008 pracuje jako kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Kościanie. W 2011 r. została powołana przez wojewodę na stanowisko wicekuratora w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.