Dokąd zmierza strefa euro? – artykuł Posła Andrzeja Grzyba w najnowszym wydaniu Merkuriusza

Wybory we Francji oraz Grecji stawiają Europę w sytuacji wielkiej niewiadomej. W obydwu przypadkach doszło do zakwestionowania w procesie wyborczym ustaleń poczynionych na poziomie europejskim. Zwycięski François Hollande w kampanii wyborczej wyraźnie opowiedział się za renegocjacją z trudem przyjętego paktu fiskalnego. W Grecji partie dominujące dotychczas scenę polityczną, od 1974 roku wymieniające się władzą, które stały za twardym programem reform, nie uzyskały wystarczającego poparcia, by stworzyć nawet rząd koalicyjny. LINK: MERKURIUSZ