Wykonany został według projektu Władysława Marcinkowskiego. Jednak został zniszczony przez Niemców 11 września 1939 roku. Pomnik odbudowano i powtórnie odsłonięto w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w 1961 r. Rzeźbę dobosza odtworzył Jerzy Sobociński. Pierwsze wręczenie Nagrody odbyło się w 1996 roku.

Na tegorocznym wręczeniu byli obecni Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz Stefan Barłóg, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

W tym roku nagrodzono dwie osoby: Jana Mielżyńskiego oraz Jarosława Wawrzyniaka. Jan Mielżyński jest historykiem z Sulechowa oraz autorem wielu opracowań o Powstaniu Wielkopolskim i losach jego uczestników, a także rodzin powstańczych zamieszkałych po 1945 roku w Zielonogórskiem. Wydał m.in. „Pamięć i tradycja powstania Wielkopolskiego 1918-1919” i „XX lat Oddziału Lubuskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Zielonej Górze” oraz biograficznego opracowania „Teodor Spiralski – Życie. Walka. Rodzina”. Drugi z laureatów Jarosław Wawrzyniak jest regionalistą z Leszna. Swoje zainteresowania historyczno – badawcze skupił na dziejach regionu, udziału Wielkopolan, zwłaszcza mieszkańców Leszna i okolic w działaniach wojennych XX wieku, w tym Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 roku. Jest autorem kilku książek poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu, m.in. „Pawłowice i gmina Krzemieniewo w Powstaniu Wielkopolskim”, „Osieczna w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”, „Śrem w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”, czy „Kwatera Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 na cmentarzu w Lesznie”.

Wśród laureatów znalazły się także dwie instytucje. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, reprezentowany przez dyrektor Ewę Superczyńską, który wyróżniono przede wszystkim za aktywną działalność popularyzacji historii Powstania poprzez organizowane licznych konferencji popularno-naukowych czy konkursów tj. projekt edukacyjny „Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Nagrodzone zostało również Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie, które popularyzuje historię pracy organicznej Wielkopolan i udział mieszkańców wsi w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919.

Podczas rozdania Doboszy Stefan Barłóg podsumował 25-letni okres działalności Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Z okazji jubileuszu odbyło się wiele wydarzeń tj. konkurs plastyczny im. Leona Prauzińskiego czy VIII Ogólnopolski Zlot Szkół noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

Po rozdaniu nagród odbyło się spotkanie opłatkowe, które celebrował ksiądz prałat Jan Stanisławski z Archidiecezji Poznańskiej.

Źródło: Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Źródło i galeria fotografii: http://wojciechjankowiak.pl