Na specjalnie przygotowanych polach demonstracyjnych prezentowano  kolekcje wielu odmian zbóż m. in. pszenicy, jęczmienia, żyta. Po jednej stronie ścieżki zasiane były rośliny bez stosowania środków ochronnych, po drugiej te z przy uprawie których nie stosowano żadnej ochrony. Rolnicy sami mogli ocenić uprawy. Warto dodać, że na przykład obecnie uzyskują oni dwa razy więcej pszenicy z hektara niż w latach 80-tych. Organizatorzy oraz eksperci wyjaśniali jakie najlepiej stosować nawozy do zwalczania chwastów, w jaki sposób walczyć z chorobami roślin itp.

W dniach polach licznie uczestniczyli przede wszystkim rolnicy, producenci rolni a także przedstawiciele placówek naukowo – badawczych i doradcy.

Podobnie, jak w ubiegłym roku sprzęt wykorzystywany w gospodarstwach rolnych prezentowali producenci. Można było obejrzeć ciągniki, maszyny rolnicze oraz zobaczyć, jak działają w praktyce.

Dni Pola w Jarosławcu to dobra okazja do wzbogacenia swojej wiedzy oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami w polskim rolnictwie.