EFIS, potocznie zwany planem Junckera, zamierza stawić czoło spowolnieniu gospodarczemu w krajach Unii Europejskiej. Inwestycje zmniejszyły się o kilkanaście procent w porównaniu z rokiem 2007. Jest to spowodowane niskim zaufaniem ze strony inwestorów dla unijnej gospodarki. Fundusz wynoszący początkowo 21 mld euro pochodzących z wpłat krajów członkowskich i gwarancji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ma w ciągu kolejnych 3 lat wygenerować inwestycje na poziomie 15 krotnie większym, tj. ok. 315 mld euro, dzięki współpracy sektora publicznego i prywatnego. Plan Junckera stawia sobie za cel korzystne pobudzaniu inwestycji gospodarki bez zwiększania zadłużenia.

– W czasie Rady Europejskiej omówiono wiele elementów. To, co jednak najbardziej emocjonujące to inwestycje. Lewica europejska mówi, że są tylko oszczędności. Kiedy pada słowo „inwestycje” i jest pewien projekt, to uważam, że należy to bardzo mądrze rozwijać – zaznaczył w ramach debaty Andrzej Grzyb, zawracając uwagę, iż pod znakiem zapytania pozostaje czy proponowany poziomu inwestycji sprosta europejskim potrzebom – Jest pytanie, czy ten poziom inwestycji ma wynosić 300 miliardów? Czy powinien być wyższy – jak uważa między innymi polski minister finansów.

Poseł  Grzyb podkreślił również, że należy zadbać o umiejętne ukierunkowanie środków tak, by stymulowały inwestycje, których sektor prywatny w innych okolicznościach nie zdecydowałby się ponieść, a mające znaczenie strategiczne dla gospodarek krajów UE. Zdaniem eurodeputowanego PSL zachętą dla Krajów Członkowskich do wsparcia Fundusz powinno być wyłączenie tych wydatków spod dyscypliny budżetowej, w tym europejskiego Paktu Fiskalnego.

W ujęciu sektorowym Andrzej Grzyb zwrócił uwagę na priorytetowe znaczenie inwestycji w europejski sektor energetyczny – Różnie rozumiemy „Koszyk Energetyczny”, ale wszyscy uważamy, że bezpieczeństwo energetyczne powinno pochodzić przede wszystkim z zasobów europejskich, 28 krajów członkowskich – dodał Poseł Grzyb.

 

Opracowali Martyna Rutkowska i Borys Brzeziński

Więcej na ten temat:

Nagranie wideo debaty

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1421158006022

Konkluzje Rady Europejskiej z 18 12 2014

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/146411.pdf

O konkluzjach Rady i EFIS na stronach PE

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/plenary/2015-01-12/1

#euco #investEU #growth #competitiveness

LINKI

EP Live

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=13-01-2015

EbS+

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=01/13/2015