„Damy w Bieli” odebrały Nagrodę Sacharowa

W dniu dzisiejszym, w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju i Podkomisji Praw Człowieka odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia Nagrody im. Sacharowa na Rzecz Wolności Myśli „Damom w Bieli”, laureatkom z roku 2005. Trudno zaakceptować 8 lat oczekiwań – jednak to nadzieja na to, że wytrwałość zwycięży. – komentuje Poseł Andrzej Grzyb, współprowadzący ceremonię z ramienia Podkomisji Praw Człowieka. 

 

Dzisiejsza uroczystość podkreśla rolę, jaką Nagroda Sacharowa oraz Sieć Laureatów tej nagrody odgrywają w budowie demokracji i wolności myśli.

 


„Po blisko 8 latach „Damy w Bieli” odebrały dziś należne im wyróżnienie, nagrodę Sacharowa na rzecz wolności myśli. Trudno zrozumieć, że tak dużo czasu musiało upłynąć od przyznania do wręczenia tej nagrody, ale jednocześnie wydarzenie to rozpala nadzieję, że wytrwałość walczących o wolność, demokrację i prawa człowieka, krok po kroku, potrafi zwyciężyć z reżimami tego świata jak kropla, która drąży kamień. Przypomnieć należy tu laureatkę Nagrody Sacharowa z 1990, Daw Aung San Suu Kyi, która po wielu latach prześladowań, blisko 20 latach uwięzienia, dziś, uznawana przez reżim wojskowy, jako parlamentarzystka, przewodzi Birmańskiej demokratyzacji” – przypomniał Poseł Andrzej Grzyb, wyrażając jednocześnie nadzieję: „że i inni Kubańscy bojownicy o demokrację, wolność słowa i prawa człowieka, doczekają się uznania ich postulatów – że reżim Kubański umożliwi na przykład odbiór przyznanej w 2010 roku Nagrody Sacharowa Guillermo Farinas’owi. Guillermo Farinas wraz z wieloma dysydentami został aresztowany w 2012 roku podczas pogrzebu pierwszego kubańskiego laureata Nagrody Sacharowa, wyróżnionego przez PE w 2002r., Oswaldo Payá. Wyjaśnienie okoliczności śmierć Oswaldo Payá to również wyzwanie stojące przed światową opinią publiczną” – podkreślił po ceremonii deputowany PSL.

 

„Damy w Bieli” to kobiecy ruch opozycyjny, protestujący w imieniu swoich mężów i innych członków rodziny – niezależnych dziennikarzy i obrońców praw człowieka – uwięzionych przez rząd kubański w trakcie „Czarnej Wiosny” w 2003 roku. Przez ostatnie 8 lat reżim kubański nie pozwolił przedstawicielkom tej organizacji na odebranie Nagrody Sacharowa osobiście. Guillermo Farinas to kubański psycholog, dziennikarz, dysydent polityczny, wielokrotny organizator strajków głodowych będących protestem wobec polityki władz Kuby. W 2010 Farinas został laureatem nagrody Sacharowa jednak, podobnie jak „Damy w Bieli” do tej pory nie może jej odebrać. Oswaldo Payá Sardina był jednym z najbardziej znanych dysydentów na Kubie, współzałożycielem „Projektu Varela” – inicjatywy zmierzającej do liberalizacji prawa kubańskiego. Oswaldo Payá, za swoją działalność został w 2002 roku uhonorowany Nagrodą Sacharowa. 10 lat później zginął w wypadku samochodowym, którego okoliczności wzbudzają wiele spekulacji.

Bardzo ważną działalnością Parlamentu Europejskiego, związaną z Nagrodą Sacharowa jest współpraca z Siecią jej Laureatów. Poseł Grzyb podkreśla: „Nagroda Sacharowa to oczywiście docenienie dokonań laureatów na rzecz wolności, demokracji i prawa człowieka, ale jednocześnie powinno to być realne wsparcie ich działalności. Temu służyć ma Sieć Laureatów Nagrody Sacharowa – współpraca wyróżnionych nagrodą Sacharowa i instytucji UE powinna być jak najefektywniejszą formą synergii wiedzy, doświadczeń i międzynarodowego autorytetu Laureatów z potencjałem UE. Wymaga ona lepszego wsparcia i zagospodarowania przez wszystkie instytucje UE. Takie postulaty udało mi się już wprowadzić do kilku istotnych dokumentów PE. Dla zbadania możliwości lepszego wykorzystania tego potencjału zainicjowałem w Podkomisji Praw Człowieka PE badanie „Potencjał rozwoju efektywności współpracy instytucji UE z Siecią Nagrody Sacharowa w działaniach na rzecz Praw Człowieka, Demokracji i Dobrych Rządów”. Wyniki powinny być opublikowane jesienią 2013″ – informuje deputowany PSL. 

Opracowali: BB i MG

Zobacz więcej:

Relacja video (rozdanie nagród rozpoczęło się o godz.17:49, wystąpienie Posła rozpoczęło się o 18:17’45)

Strona PE poświęcona Nagrodzie Sacharowa

Artykuł „Kobiety w Bieli po ośmiu latach odbierają Nagrodę im. Sacharowa”