{AG}Spotakan_autorskie{/AG}

Najnowsze opracowanie, „Człowiek człowiekowi wilkiem”, koncentruje się na zbrodni katyńskiej, rzezi wołyńskiej oraz deportacjach. Książki te są szczególnym, osobistym świadectwem Polskiej Golgoty Wschodu, bowiem w 1940 roku pan Strenczak wraz z rodziną był zesłany do Kazachstanu.
Spotkanie odbyło się 3 października 2014 roku w Galerii Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, dzięki uprzejmości pana Włodzimierza Naumczyka ― dyrektora MDK. Zaproszonych gości, pana Tomasz Kranca ― wicestarostę powiatu wągrowieckiego, pana Stanisława Wilczyńskiego ― burmistrza Wągrowca, pana Eugeniusza Pyrzyńskiego ― prezesa Zarządu Powiatowego PSL, panią Małgorzatę Kranc ― dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, Sybiraków, rodziny Sybiraków oraz mieszkańców miasta i powiatu, przywitali Lech Szymanowski ― instruktor MDK i Małgorzata Strzelecka ― prezes KTPWS „KFK”.
Lech Szymanowski pokrótce przedstawił zarówno biografię pana Strenczaka, jak i tragiczne wydarzenia, o których później opowiadał najważniejszy gość spotkania.
Pan Zygmunt Strenczak w przejmujący sposób opisywał losy zesłanych na Sybir Polaków ― zarówno trudy podróży w nieludzkich warunkach, głód, pracę ponad siły, jaki i rozłąkę rodzin i tęsknotę za krajem. Mówił o zbrodni katyńskiej i rzezi wołyńskiej, nie tylko o faktach historycznych, ale również o rozmaitych ludzkich postawach. Podkreślił, że ludzka pamięć jest ulotna, dlatego właśnie czuje się zobligowany do pisania o losach swoich i innych Sybiraków.
Prawda o tych tragicznych czasach powinna budować naszą tożsamość narodową. Nie może jednak oznaczać chęci zemsty, o czym mówi motto z książki „Człowiek człowiekowi wilkiem”: „Pamiętać, nie znaczy żyć żądzą zemsty czy odwetu! Pamiętać, ale wybaczyć!”.
Wystąpienie sprowokowało słuchaczy do zadawania trudnych często pytań, na które pan Strenczak starał się wyczerpująco odpowiedzieć. Za wspaniałą, żywą lekcję historii autorowi książki i świadkowi tych tragedii podziękowali: wicestarosta powiatu wągrowieckiego ― Pan Tomasz Kranc, instruktor MDK ― Lech Szymanowski oraz prezes KTPWS „KFK” ― Małgorzata Strzelecka, a także pozostali uczestnicy spotkania.
Spotkanie zakończono słowami Jana Pawła II: „ Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość”.

 Tekst: Alicja Strzelecka