CSR: biznes i prawa człowieka – to się opłaca

Komisja Spraw Zagranicznych PE omówiła dzisiaj dwie opinie dotyczące wzmocnienia odpowiedzialności przedsiębiorstw za prawa człowieka na świecie, których autorem jest poseł Andrzej Grzyb (PSL) – W sektorze finansowym nieodzowne jest zaufanie. Dlatego odbudowa wzrostu gospodarczego w dobie kryzysu ekonomicznego, cel Strategii Europa 2020, być może bardziej niż kiedykolwiek wymaga odbudowy wzajemnego zaufania między społeczeństwem, przedsiębiorstwami i instytucjami państwowymi. A to może wspomóc rozwijanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – powiedział po debacie wiceprzewodniczący podkomisji praw człowieka.

 

W zaleceniach poseł Grzyb wzywa do większej spójności na szczeblu Unii i międzynarodowym pomiędzy biznesem i wytycznymi ONZ ws Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i Praw Człowiek. Apeluje o przeciwdziałanie sytuacji, w których europejskie przedsiębiorstwa tak na rynku wspólnotowym jak i poza unią, toczą nie równą walkę z konkurentami, którzy redukując koszty produkcji  naruszają międzynarodowe standardy prawa pracowników, nie zapewniają minimalnych warunków godnej pracy, wynagrodzenia czy wręcz łamią podstawowe wolności.

– Promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR czyli Corporate Social Responsibility) w wymiarze międzynarodowym, także w kontekście praw człowieka, opłaca się europejskim przedsiębiorstwom – to co nazywamy prawami człowieka, zasadami dobrych rządów, jest w ramach UE częścią porządku prawnego – i choć sytuacja nie jest idealna, to w przeważającej mierze znajduje swoje odzwierciedlenie w prawie pracy, prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym itd. Poza UE bywa różnie – powiedział europoseł PSL  –  Niskie standardy w zakresie praw pracowniczych, nie zwracanie uwagi na negatywny wpływ na otoczenie przedsiębiorstwa, otoczenie społeczne, środowisko naturalne, czy w końcu jawne łamanie praw człowieka, jak np. wykorzystywanie pracy niewolniczej i wiele innych tego typu zachowań, w sposób oczywisty obniża koszty. A to z takimi firmami z poza UE często konkurują europejskie przedsiębiorstwa, tak na rynku wspólnotowym, jaki i na rynkach światowych. Dlatego w interesie przedsiębiorstw UE leżą działania zmierzające do podniesienia poszanowania tych standardów na świecie, co poza wartością samą w sobie, poprawia relatywnie ich konkurencyjność w kontekście międzynarodowym – dodał.

Takimi działaniami, zdaniem opiniodawcy, może być oddziaływanie na przedsiębiorstwa z krajów trzecich poprzez zamówienia publiczne, kredyty eksportowe czy inwestycje zagraniczne. Osobną kwestią, co również podkreśla opinia, jest oddziaływanie za pośrednictwem handlowych umów międzynarodowych, a także wzmocniona współpraca, szczególnie w państwach partnerstwa wschodniego, z rzecznikami praw obywatelskich,  czy szerzej krajowymi instytucjami praw człowieka.

– Na podkreślenie zasługuje fakt, że rozwiązania proponowane przez Komisję tak jak przez ONZ, na ten moment nie mają charakteru twardego prawa. Dlatego ich skuteczność wymaga partnerów animujących ich wdrożenie. Dobrymi sprzymierzeńcami przedsiębiorstw, państw, samorządów lokalnych i NGO, z odpowiednim zapleczem eksperckim, pozycją instytucjonalną i zaufaniem społecznym w UE, ale również w krajach Partnerstwa Wschodniego, mogą być właśnie Rzecznicy Praw Obywatelskich – powiedział w czasie debaty Komisji Spraw Zagranicznych, Poseł Andrzej Grzyb.

– Poprawa standardów CSR na świecie, leży w interesie europejskich przedsiębiorstw. Można w Europie znaleźć na to  dowody także na rynku wspólnotowym. W Polsce, na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych obok indeksu największych spółek giełdowych WIG 20 funkcjonuje także tzw. RESPECT INDEX skupiający 20 spółek najbardziej zaawansowanych we wdrażaniu standardów m.in. z zakresu CSR. Od 2009 roku, kiedy RESPECT INDEX jest notowany, w tym trudnym okresie kryzysu, zanotował on 36% wzrost – dla porównania wspomniany WIG 20 w tym samym wzrósł o około 15%. To dowód, że odbudowa zaufania, do której przyczynia się wdrażanie CSR, w dobie kryzysu, może być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku . Innymi słowy odpowiedzialność biznesu i prawa człowieka –  to się opłaca –  podsumował europoseł.

 

Wcześniejsze materiały z pracy Posła do PE Andrzeja Grzyba nad tą tematyką, można znaleźć tutaj:

W stronę społecznie odpowiedzialnego biznesu

 

Dalszych informacji udziela:

Biuro Prasowe EPL:
Agata Byczewska, tel:+32473841093

Biuro posła Andrzeja Grzyba
www.andrzejgrzyb.eu
Borys Brzeziński
tel.: +32 228 47 185
GSM Pl: +48 663 051 095
GSM Be: +32 486 935 194