Sukces Pani Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – podpisanie umowy na wdrożenie systemu informatycznego „Centralny rejestr Kart Polaka”

 

Pod kierownictwem Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Andżeliki Możdżanowskiej doszło do zawarcia umowy pomiędzy KPRM a Centrum Usług Wspólnych, której przedmiotem jest budowa i wdrożenie systemu informatycznego „Centralny rejestr Kart Polaka”.

Pani Minister, która w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialna jest za współpracę ze środowiskami społecznymi, dialog społeczny oraz obsługę Rady ds. Uchodźców i Rady ds. Polaków na Wschodzie, koordynowała przygotowania do wprowadzenia nowego systemu. Jego wdrożenie jest konieczne, ponieważ obecnie funkcjonująca aplikacja, uruchomiona w 2008 r. boryka się z coraz większymi problemami w zakresie wydajności i sprawności funkcjonowania.

Podpisanie wspomnianej umowy zwieńczyło kilkumiesięczny okres przygotowań, obejmujących m.in. mapowanie procesów obsługiwanych przez system i jest ważnym etapem w unowocześnianiu obsługi rejestru, którego prowadzenie jest ustawowym zadaniem Rady do Spraw Polaków na Wschodzie, obsługiwanej w tym zakresie przez KPRM.

źródło:http://www.mozdzanowska.pl/10-aktualnosci/1179-podpisano-umowe-na-wdrozenie-systemu-informatycznego-centralny-rejestr-kart-polaka