CEJA dziękuje Andrzejowi Grzybowi za wsparcie Młodych Rolników w Europie

Zanikający zawód rolnika w Europie. Poseł do PE Andrzej Grzyb wsparł wysiłki CEJA na rzecz odnowy pokoleń w europejskim rolnictwie. Młodzi Rolnicy w Europie dziękują za dotychczasową pomoc. Czekamy na wyniki czerwcowego szczytu.

W dniu 14 maja swój finał miała kampania Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) „Future Food Farmers”, w którą zaangażował się również Posełdo PE Andrzej Grzyb. Kampania zorganizowana została z okazji Światowego Dnia Żywności 2012, a jej celem jest podniesienie świadomości na temat braku napływu młodych osób do sektora rolniczego. Jak wykazały badania, europejscy rolnicy przed 35 rokiem życia stanowią jedynie 6% ogółu.

 

 

Latem 2012 Poseł Grzyb dołączył do sygnatariuszy deklaracji skierowanej do decydentów UE postulującej jak najszersze wsparcie młodych rolników i odnowy pokoleń w rolnictwie w ramach programowanej obecnie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Natomiast pod koniec 2012 wszyscy Posłowie do PE PSL współorganizowali I Kongresie Młodych Rolników w Brukseli wpisujący się w kampanię „Future Food Farmers”.

„Future Food Farmers” otrzymało wsparcie wielu podmiotów UE, bezpośrednio lub pośrednio związanych z sektorem rolno-żywnościowym. Komisja Europejska jak również Parlament Europejski zwracali już uwagę na postulaty CEJA i zdecydowanie wspierają ich działania, teraz przyszedł czas na Radę Europejską. Młodzi Rolnicy w Europie liczą na to, że czerwcowy szczyt uwzględni przedstawione przez nich postulaty.

W czasie uroczystego finału kampanii „Future Food Farmers” swoje „klucze do przyszłości rolnictwa” otrzymali Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dacian Ciolos, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i  Rybołówstwa – Simon Coveney oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim – Paolo De Castro. Wszyscy wyróżnieni potwierdzili znaczenie silnego wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej dla rozwiązania problemu braku odnowy pokoleniowej w rolnictwie UE. Zauważono potrzebę reformy, która zagwarantuje zwiększenie środków pomocowych dla wszystkich młodych Europejczyków, którzy pragną działać w sektorze rolniczym niezależnie od państwa, w którym mieszkają. Ostateczny kształt przepisów pokaże, czy rolnictwo będzie atrakcyjną perspektywą działalności gospodarczej dla przyszłych pokoleń. To w ich rękach leży przyszłość europejskiego rolnictwa.

Autorzy: Agnieszka Zabarska, Borys Brzeziński, Martyna Michalska

 

Więcej na ten temat:
I Europejski Kongres Młodych Rolników