„(…)Bo taka natura jest w każdym Polaku: bez wolności trudno mu żyć.” – relacja z uroczystości obchodów 10-lecia nadania imienia Stanisława Mikołajczyka Szkole Podstawowej w Siedlikowie

Dla każdej szkoły Patron pełni rolę wzoru, autorytetu, drogowskazu, za którym warto podążać. 2 lutego 2013 r. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Siedlikowie obchodziła 10 rocznicę nadania imienia szkole. Było to wydarzenie szczególne dla każdego mieszkańca wsi Siedlików – rodzica, ucznia, osoby zaangażowanej w życie szkoły, nauczyciela.

Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas: Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Grabowski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Adam Mickiewicz Członek Zarządu Powiatu, Edward Skrzypek Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrzeszów, Mariusz Witek Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, Marian Grzegorek Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie, Justyna Krawczyńska Dyrektor Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zygmunt Kuśnierczyk Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sołtysowie Siedlikowa i Korpys: Jan Piętak i Aleksander Kubczak oraz kombatanci: Pułkownik Kazimierz Lubryka, Porucznik Edmund Ostrowski, Porucznik Wiktor Łopata,. Na uroczystości nie zabrakło również byłych Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Siedlikowie Marii Mądrej i Sławomira Kobzdy, nauczycieli, emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rodziców, uczniów i absolwentów.

Szkoła ta wybrała za Patrona osobę niezwykłą- dla której PATRIOTYZM był wartością nadrzędną. Stanisław Mikołajczyk był przykładem człowieka, który ponad wszystko cenił sobie honor i walkę o dobro własnego kraju. Jako uczestnik Powstania Wielkopolskiego walczył o niepodległość swej „Małej Ojczyzny”. To miłość do kraju i pamięć o poległych w walce były głównymi hasłami sobotniej uroczystości.

Całość tego niezwykłego spotkania rozpoczęła msza św. w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Siedlikowie w intencji Patrona oraz wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców z udziałem pocztów sztandarowych.

Goście wraz z uczniami i nauczycielami złożyli kwiaty przy obelisku poświęconemu Powstańcom Wielkopolskim, a także przy tablicy Patrona w szkole. Następnie udali się na salę gimnastyczną, aby tam obejrzeć przygotowaną część artystyczną. Uczniowie przedstawili historię Wielkopolski od roku 1795. Przypomnieli, że duch polskości wciąż trwał w sercach Wielkopolan i ich powstanie jako jedno z nielicznych okazało się zwycięskie. Poezja, którą recytowali uczniowie wpisywała się w pełni w postulaty wygłaszane niegdyś przez Patrona szkoły- Stanisława Mikołajczyka. Występ uczniów wzbogaciły efekty dźwiękowe i świetlne, które dodatkowo wzmocniły odbiór występu.

Pani Dyrektor- Anna Wiśniewska- Polus poprzedziła część artystyczną wzruszającym przemówieniem, w którym to wyraziła szczególne słowa uznania w kierunku kombatantów. Nazwała ich „tymi, którzy nigdy nie zawodzą”. To właśnie im dedykowała występ swoich podopiecznych. Widzowie mogli również cofnąć się w czasie i przypomnieć sobie, jak dziesięć lat wcześniej szkoła otrzymywała imię Stanisława Mikołajczyka. Ta retrospekcja była możliwa, dzięki przygotowanej prezentacji.

W pamięci pozostały również słowa wygłoszone przez Andrzeja Grzyba, który docenił wszystkich ludzi dobrej woli, angażujących się w inicjatywę , aby szkoła miała swojego patrona. Wspomniał między innymi o śp. Proboszczu Józefie Kubowie, ówczesnym Dyrektorze Szkoły Sławomirze Kobzdzie, Gronie pedagogicznym, społeczności szkolnej, organizacjach społecznych z terenu Siedlikowa i Korpys. Przypomniał też sam przebieg uroczystości z 2002 roku, wielkie emocje towarzyszące tamtym nadzwyczajnym chwilom oraz gości m in. obecnego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę, nieżyjącego już prezesa Towarzystwa St. Mikołajczyka Edwarda Dembowskiego.

Zaakcentował również znaczenie Powstania Wielkopolskiego dla naszej małej ojczyzny i liczny udział mieszkańców Siedlikowa w tym wydarzeniu, w którym to uczestniczył 18-letni Stanisław Mikołajczyk. Olbrzymią rolę Powstania dla społeczności Siedlikowa podkreśla fakt, że 80- rocznicę tych wydarzeń upamiętniono obeliskiem ufundowanym podobnie jak sztandary szkół przez mieszkańców Siedlikowa i Korpys. Zwrócił się do uczniów i podkreślił rolę w tworzącej się z ich udziałem historii. Kończąc swoje wystąpienie pogratulował inicjatywy i oprawy uroczystości na wysokim poziomie, ciesząc się że stała się ona integralna częścią Wielkopolskich obchodów poświęconych St. Mikołajczykowi. Wystąpienia kolejnych znamienitych gości były pełne uznania, ciepłych słów i wdzięczności za możliwość uczestniczenia w uroczystości, która jest częścią patriotycznego kształtowania dzieci i młodzieży. Gratulacje złożyli: Krzysztof Grabowski, Mariusz Witek, Adam Mickiewicz, Wioletta Szkopek, Delegacja Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie, Bogumiła Łyżwa emerytowana nauczycielka historii.

Po części artystycznej goście zostali zaproszeni do obejrzenia przygotowanych wystaw „Stanisław Mikołajczyk 1901-1966” oraz ”Wieś polska w malarstwie i grafice”.

Ta uroczystość była bodźcem, który pozwolił wszystkim uczestnikom zastanowić się nad pojęciem patriotyzmu, nad tym, czym dla nich jest miłość do własnego kraju. Dla mieszkańców Siedlikowa była też chwilą, w której mogli zdać sobie sprawę, jak ważną rolę dla kultury, sztuki i gospodarki kraju pełni wieś. Na wsi bowiem miłość do Ojczyzny i do ziemi ojczystej da się spostrzec najdobitniej. Można podsumować to słowami poety Stanisława Czernika: Niech się dusza ma wreszcie rozwolni(…)/Niech będzie jakby Polska- wielkopolna,/Niech runią błyśnie, jeśli jest, jej less;/ Pszenicą, żytem, jęczmieniem stodolna/Niech się przestrzeni od kresu po kres! („Dusza jak ziemia”)

Paulina Kłobuch