Blog Posła do PE Andrzeja Grzyba: Ważny jest dialog

Szanowni Państwo, doczekaliśmy się ostatecznych rozstrzygnięć personalnych po zmianach na XI Kongresie PSL. Nowy Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusz Piechociński wchodzi do rządu jako wicepremier i Minister Gospodarki, o czym poinformował opinię publiczną na konferencji prasowej razem z Donaldem Tuskiem.

Żadnych zmian nie przewiduje się w resortach podległych PSL, czyli w dalszym ciągu Ministrem Pracy i Polityki Społecznej będzie Władysław Kosiniak – Kamysz, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba pochodzący z Wielkopolski. Decyzja Janusza Piechocińskiego o przyjęciu funkcji wiceministra i objęciu ministerstwa gospodarki jest najlepszą jaką prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego mógł podjąć. Działanie koalicji rządzącej jest zdecydowanie łatwiejsze w momencie kiedy szef koalicyjnego stronnictwa jest w rządzie. Za taką decyzją Janusza Piechocińskiego się opowiedziałem. Podobnie jak wielkopolskie PSL.

 

 

Decyzja Janusza Piechocińskiego o wejściu do rządu zapadała długo. Jednak nie wynika to z kokieterii czy innych powodów, które można było usłyszeć z ust polityków różnych opcji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dobrą, rozważną, potrafiącą pracować na pełnych obrotach koalicję, można tworzyć w momencie kiedy każda ze stron – koalicjantów – ma swojego reprezentanta w rządzie. Jednak z decyzją o przyjęciu stanowisk wicepremiera i ministerstwa, prezes poczekał do ukonstytuowania się gremium partii po listopadowym kongresie. To dobre posunięcie. Prezes wsłuchujący się w opinie reprezentantów wszystkich województw i dyskutujący z nimi o własnych decyzjach i przyszłości pokazuje jak ważny jest dialog. W sobotę członkowie Naczelnego Komitetu Wykonawczego z aprobatą podeszli do objęcia przez nowego prezesa stanowisk wicepremiera i ministra gospodarki. Sam osobiście, w imieniu własnym i PSL z Wielkopolski, mówiłem o słuszności takiego rozwiązania.