Blog Posła do PE Andrzeja Grzyba: Obserwacje wyborów na Ukrainie

W dniu dzisiejszym wraz z grupą posłów do Parlamentu Europejskiego udaję się na misję obserwacyjną wyborów do Rady Najwyższej Ukrainy. Będę prowadził obserwację nie tylko w Kijowie, ale również w innych miastach Ukrainy.

Jak wskazują sondaże przedwyborcze największe szanse na zwycięstwo ma Partia Regionów popierana przez urzędującego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Na drugim miejscu ex aeqo plasuje się blok partii zgromadzony wokół Batkwiszczyny (patia założona przez byłą premier Julię Tymoszenko) oraz Udar (partia boksera Witalija Kliczki).

Na przekroczenie 5 procentowego progu wyborczego szanse mają również ukraińscy komuniści, nacjonalistyczna partia Swoboda oraz Naprzód Ukraina z Natalia Korolewską na czele, którą niektóre środowiska próbują forsować, jako alter ego Julii Tymoszenko.

Jak przebiegną wybory na Ukrainie? Wszyscy życzymy sobie, aby przebiegły w spokojnej i demokratycznej atmosferze. Ocena wyborów będzie miała wpływ na dalsze losy umowy o stowarzyszeniu UE- Ukraina wraz z umową handlową. Umowa jest parafowana i czeka na podpisanie. Otwarta jest także kwestia ułatwień wizowych dla obywateli Ukrainy.

Źródło: www.andrzejgrzyb.blog.onet.pl