Biopaliwa – nie należy zmieniać reguł w trakcie gry

Czy grożą nam ograniczenia na rynku biopaliw? Komisja środowiska PE przyjęła dzisiaj raport dotyczący zmian na rynku biopaliw. Proponowane przez KE ograniczenie do 5% zawartości konwencjonalnych biokomponentów z surowców rolniczych w paliwach zostało podniesione do 5.5%.

Proponowane ograniczenia są dla Polski bardzo trudne do przyjęcia ze względu na fakt, że w Polsce już zainstalowane moce produkcyjne dla biodiesla z rzepaku oraz dla bioetanolu przekraczają 6%. Ostateczne głosowanie odbędzie się podczas wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu.

– Przegłosowane dziś poprawki nie są korzystne dla całego sektora producentów biopaliw. Zapis ograniczający do poziomu 5,5% możliwość realizacji celu dotyczącego udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, przy wykorzystaniu biopaliw wytworzonych z surowców spożywczych jest daleko niesatysfakcjonujący. Bardzo ostrożnie należy też podchodzić do sposobu wyliczania dodatkowych wartości emisji związanych z pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów (ILUC), w oparciu o niezweryfikowane dane. Kluczowe w tej sprawie będzie jednak jesienne głosowanie na sesji plenarnej, gdzie cały Parlament wypowie się na temat propozycji Komisji Europejskiej – powiedziała poseł Jolanta Hibner po głosowaniu w komisji środowiska raportu w sprawie zmiany dyrektywy odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmian w dyrektywie w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych.

– Wynik głosowania jest niestety taki jak przypuszczaliśmy. Teraz, tak jak zapowiadaliśmy po głosowaniu opinii do tego raportu w komisji przemysłu, badań i energii (ITRE), będziemy podczas sesji plenarnej walczyć o bardziej optymalne rozwiązania. Pod głosowanie plenarne poddany będzie również projekt komisji ITRE, który choć nie jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, jest zdecydowanie lepszą propozycją, niż przegłosowana dzisiaj pozycja komisji środowiska. Opinia komisji energii zakłada ograniczenie zawartości konwencjonalnych biokomponentów z surowców rolniczych w paliwach do 6.5% – skomentował głosowanie poseł Andrzej Grzyb, koordynujący prace Klubu PO-PSL nad projektem w komisji ITRE.

Proponowane ograniczenia są dla Polski bardzo trudne do przyjęcia ze względu na fakt, że w Polsce już zainstalowane moce produkcyjne dla biodiesla z rzepaku oraz dla bioetanolu przekraczają 6%. Takie rozwiązania w znaczący sposób mogą dotknąć polskich producentów biopaliw i polskich rolników produkujących surowce do produkcji biodisla i bioetanolu – szczególnie, choć nie tylko, dotyczy to rolników uprawiających rzepak.

 

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 275 posłów z 27 państw członkowskich UE i 3 obserwatorów z Chorwacji.

 

Dalszych informacji udziela:

Biuro Prasowe EPL:

Katarzyna Klaus +32 484 138 359