Pamięć o bohaterach Powstania Wielkopolskiego

Pamięć o bohaterach Powstania Wielkopolskiego

„Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 zajmuje w historii naszego narodu szczególnie zaszczytne miejsce. Patriotyczny zryw Wielkopolan przeciwko zaborcy zakończony został przyłączeniem Wielkopolski do odradzającej się po 123...