To jest łatwe

Wnioski nie są skomplikowane, a ponadto ARiMR wprowadziła ostatnio dodatkowe udogodnienia. Na naszym portalu internetowym, dla kilku najpopularniejszych działań inwestycyjnych finansowanych z PROW 2007 – 2013,  zostały udostępnione interaktywne formularze wniosków o płatność, w które „wbudowano” podpowiedzi ułatwiające wypełnienie poszczególnych części tych wniosków (otwórz). Dodatkowo Agencja jest w trakcie przygotowywania filmu instruującego beneficjentów jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność oraz jakie dokumenty trzeba do takiego wniosku dołączyć. Pomocy w przygotowaniu wniosków o płatność udzielają też zespoły ekspertów działające przy Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, których wykaz znajduje się na portalach  internetowych: ARiMR i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Izby Rolnicze.

Więcej na ten temat na stronie: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-prosi-o-szybkie-skladanie-wnioskow-o-wyplate-wsparcia-udzielanego-z-unijnych-programow-po.html