Poseł Grzyb pochwalił wysiłki negocjacyjne szefów MSZ Polski, Francji i Niemiec, wyraził jednak żal z powodu braku odpowiedniej oferty dla Ukrainy ze strony UE w czasie, kiedy negocjowano umowę stowarzyszeniową. Podkreślił konieczność przedstawienia Kijowowi planu pomocy gospodarczej i finansowej, konieczność szczególnie naglącą w świetle ostatnich posunięć gospodarczych Rosji.

„Unia Europejska musi pokazać Ukraińcom, że się od nich nie odwraca, dlatego bezwzględne jest potrzebne wprowadzenie ruchu bezwizowego oraz zaprezentowanie długoterminowej perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej” –  podkreślił.

Zauważył również, że obecny poziom współpracy energetycznej UE – Ukraina nie odpowiada istniejącym potrzebom. Zaakcentował również rolę społeczeństwa obywatelskiego, samorządów, organizacji pozarządowych w rozwoju relacji UE-Ukraina.

Wypowiedź Posła podczas debaty:

„Na Ukrainie czas przyśpieszył i to bardzo. Oczywiście byliśmy poruszeni tym, co się stało na Euromajdanie. Współczuliśmy wszystkim tym, którzy ponieśli ofiarę życia, ale również są poszkodowani. Ale jednocześnie ta sytuacja jest wciąż niestabilna. Słyszymy, co się dzieje na Krymie. Jest różna ocena, w którym miejscu powinien znaleźć się Krym. My jesteśmy za integralnością całej Ukrainy. Możemy też powiedzieć, że dobrze swoją rolę wypełnili Ministrowie Spraw Zagranicznych – Polski, Francji, Niemiec, dyplomacja europejska, że udało się ten przelew krwi powstrzymać. Szkoda, że wtedy, kiedy był czas na umowę stowarzyszeniową, nie daliśmy oferty, która byłaby konkurencyjna dla Ukrainy. Teraz konieczne jest pilne przedstawienie planu pomocy, planu pomocy realnej, ale jednocześnie szczodrej, zarówno gospodarczej jak i finansowej. Wiemy, że Rosja wycofała się z tego programu pomocy. Państwo ukraińskie w krótkim okresie może stracić płynność finansową. Może mieć problemy również z zadłużeniem wobec dostawców energii. To może skutkować problemami związanymi z przesyłem gazu do Europy za pomocą ukraińskiego systemu przesyłowego. Unia Europejska musi pokazać Ukraińcom, że się od nich nie odwraca, dlatego bezwzględne jest potrzebne wprowadzenie ruchu bezwizowego oraz zaprezentowanie długoterminowej perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Panie Komisarzu! Dziękuję Panu za to, co Pan powiedział, że umowa o stowarzyszeniu, o strefie wolnego handlu to nie jest ostateczna propozycja ze strony Unii Europejskiej. To jest dużo z Pańskiej strony. Poza pomocą gospodarczą i zaangażowaniem międzynarodowych i europejskich instytucji finansowych, potrzebna jest również współpraca energetyczna, wspólnota nie jest wystarczająca. I na koniec – są różne źródła pomocy: ta oficjalna instytucjonalna, ale są również samorządy, społeczeństwa obywatelskie, organizacje pozarządowe – one również mogą pomóc zrozumieć Ukrainie…”.

Oprac.: Kamil Górski

Źródło: http://andrzejgrzyb.eu/posel-grzyb-wzywa-do-zniesienia-wiz-dla-ukraincow/

Andrzej Grzyb upomina się o prawa chrześcijan w Iraku

W odbywającej się w Parlamencie Europejskim debacie o sytuacji w Iraku poseł Andrzej Grzyb (EPL, PSL) upomniał się o prawa mniejszości etnicznych i religijnych w Iraku, w szczególności wskazując na chrześcijan, których populacja w ostatnich latach zmniejszyła się tam o ponad połowę. Wielu z nich uciekło przed prześladowaniami do krajów ościennych, w tym Syrii, inni musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania, przenosząc się w inne rejony Iraku. Ich problemy pogłębia dramatyczna sytuacja w Syrii, zmuszająca ich do powrotu lub dalszej emigracji.

„Mimo zmniejszenia natężenia ataków, prześladowania są obecne. Tutaj chcę jednak docenić starania rządów, w tym wzmocnienie ochrony kościołów. Symboliczne jest uczestnictwo premiera Malikiego i liderów społeczności muzułmańskich w ubiegłym roku konsekracji kościoła, który był obiektem ataku terrorystycznego przed czterema laty” – ocenił postawę rządu Iraku.

Wypowiedź Posła podczas debaty:

„Ta debata dzisiaj związana jest z faktem, że dochodzą do nas informacje o ciągle jednak pogarszającej się sytuacji zewnętrznej w Iraku. Bezpieczeństwo ludzi jest zagrożone, zagrożone jest również bezpieczeństwo mniejszości, uchodźców. Również ten przykład obozu Ashraf, o którym mówił pan poseł Wojciechowski, jest tutaj dobitnym przykładem. Sytuacja tej oczywiście nie polepszają niepokoje w całym regionie, w szczególności zaś sytuacja w Syrii. Bardzo niedobrze byłoby, gdyby ten konflikt przelewał się jeszcze poza granice Iraku. W tym kontekście trzeba wspomnieć również o trudnej sytuacji mniejszości etnicznych i religijnych, które narażone są na ataki, zarówno ze strony grup walczących z rządem Iraku, jak również na dyskryminację ze strony legalnych ośrodków władzy, i to zarówno federalnych, jak i częściowo też w autonomii kurdyjskiej. Nie ma większych postępów, jeśli chodzi o zakończenie konfliktu między szyitami a sunnitami. Setki tysięcy chrześcijan w wyniku prześladowań musiało uciekać ze swojego miejsca zamieszkania, m.in. na teren autonomii kurdyjskiej, opuściło tez Irak do Syrii. W chwili obecnej ci ludzie wracają. Mimo zmniejszenia natężenia ataków, prześladowania są obecne. Tutaj chcę jednak docenić starania rządów, w tym wzmocnienie ochrony kościołów. Symboliczne jest uczestnictwo premiera Malikiego i liderów społeczności muzułmańskich w ubiegłym roku konsekracji kościoła, który był obiektem ataku terrorystycznego przed czterema laty”

Źródło: http://andrzejgrzyb.eu/andrzej-grzyb-upomina-sie-o-prawa-chrzescijan-w-iraku/

{flike}