Andrzej Grzyb wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka z ukraińskimi dziennikarzami na temat relacji UE- Ukraina

W dniu 6 marca 2013r w Parlamencie Europejskim poseł Andrzej Grzyb spotkał się z 9 redaktorami naczelnymi i dziennikarzami mediów regionalnych z Ukrainy. Brukselska wizyta została zorganizowana przez Ukraiński Krajowy Związek Dziennikarzy a jej celem było zapoznanie ukraińskich dziennikarzy z instytucjami Unii Europejskiej i ich funkcjonowaniem.

Poseł Grzyb omówił bieżącą sytuację w relacjach UE- Ukraina, szczególnie w kontekście szczytu partnerstwa wschodniego, który planowany jest na jesień bieżącego roku w Wilnie w czasie prezydencji Litwy oraz w kontekście ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej UE- Ukraina.

Poruszono również kwestię odebrania prawa do wykonywania zawodu 2 obrońcom Julii Tymoszenko co spotkało się z reakcją Catherine Ashton- Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Štefana Füle – Komisarza ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Komisji Europejskiej wyrażoną we wtorkowym wspólnym oświadczeniu prasowym.
Ukraińscy dziennikarze byli również zainteresowani relacjami gospodarczymi między Unią Europejską a Ukrainą, w tym również z Polską m. in.: przepływem pracowników czy inwestycjami krajów członkowskich w krajach Partnerstwa Wschodniego.

„Powinniśmy wykorzystywać każdą okazję do podtrzymywania i wzmacniania obywateli Ukrainy w ich przekonaniu o wartości europejskiego kierunku, do podtrzymywania ich wysiłków. Ukraińskie media regionalne mogą tu odegrać znaczącą rolę” podsumował spotkanie poseł do PE Andrzej Grzyb.

Oświadczenie prasowe Catherine Ashton- Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Štefana Füle – Komisarza ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Komisji Europejskiej:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135811.pdf

Europejska Służba Działań Zewnętrznych na temat Partnerstwa Wschodniego:

http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm

Opracowali:
Marta Pawłowska
Borys Brzeziński