Andrzej Grzyb w debacie Parlamentu Europejskiego z Catherine Ashton po wyroku skazującym dla Julii Tymoszenko

Parlament Europejski wzywa Prezydenta Ukrainy do zmiany wyroku skazującego byłą premier. Poseł Andrzej Grzyb potępiając wyrok, jednocześnie apeluje o kontynuowanie negocjacji z Ukrainą w kwestii podpisania układu o stowarzyszeniu. „Postawa obecnych władz Ukrainy będzie decydująca jeśli chodzi o kontynuowanie procesu ratyfikacji” – powiedział Poseł.

11 października br. była premier Ukrainy, a obecnie przywódczyni największego ugrupowania opozycji w Radzie Najwyższej – Julia Tymoszenko, została skazana na siedem lat więzienia za nadużycia, których zdaniem ukraińskiego sądu, dopuściła się przy zawieraniu umów gazowych z Rosją ponad dwa lata temu.

Problem ten został poruszony także podczas debaty, która odbyła się 12 października w Parlamencie Europejskim. Swoje oświadczenie w tej sprawie wygłosiła Catherine Ashton – Wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, która stwierdziła, że oskarżenie Julii Tymoszenko było motywowane politycznie. Zdaniem Wysokiej Przedstawiciel  proces odbył się bez poszanowania międzynarodowych standardów w zakresie uczciwego, przejrzystego i niezależnego procesu sądowego. Niestety przypadek Julii Tymoszenko nie jest odosobniony na Ukrainie, z uwagi na to że, kilku członków rządu byłej Premier zostało oskarżonych i skazanych w ten sam sposób.

Jednocześnie Catherine Ashton dodała, że rok 2011 stanowił niezwykłą okazję rozwoju stosunków pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, z uwagi na mające nastąpić podpisanie umowy o stowarzyszeniu. Podpisanie ww. umowy ma na celu m.in. wymianę wartości i norm pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, ma to służyć otwarciu rynków oraz modernizacji gospodarki ukraińskiej z jednej strony, a utrwaleniu rządów prawa i podstawowych wolności w tym kraju z drugiej strony.

Głos w debacie plenarnej zabrał również Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Uważa on, że nie do pogodzenia jest fakt, że Julia Tymoszenko miała proces, który był dyktowany przede wszystkim logiką politycznego odwetu oraz próbą eliminacji z życia publicznego i politycznego. Z drugiej strony, zdaniem Posła,  przedstawiciele Unii Europejskiej przekonani są, że dorobek w negocjacjach z Ukrainą, który został osiągnięty oraz możliwości tego kraju są ważne, dlatego należy kontynuować proces, aż do podpisania układu o stowarzyszeniu i układu o strefie wolnego handlu. Poseł uważa, że postawa obecnych władz Ukrainy będzie decydująca jeśli chodzi o kontynuowanie procesu ratyfikacji.

Link do wypowiedzi: http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=PL&vodDateId=20111012-20:04:39-263