Nawiązując do doniesień medialnych o eksporcie świń z Austrii na europejskim certyfikacie z ręcznym dopiskiem „nie pochodzi z terytorium Polski i Litwy” oraz do faktu że od znalezienia martwych zwierząt zakażonych wirusem ASF nie wykryto żadnych zakażeń Andrzej Grzyb złożył następujące pytania:

1. Czy eksport oparty na ręcznie modyfikowanych i odbiegających od wzoru dokumentach jest dopuszczalny w świetle prawa UE?

2. Jaki KE zamierza podjąć działania by Federacja Rosyjska zdjęła embargo na mięso wieprzowe i żywiec z terenów nieobjętych obszarem ochronnym w całej UE, wliczając w to obszar Polski?

3. Czy, w związku z niewystępowaniem dalszych zakażeń możliwe jest ograniczenie w Polsce strefy ochronnej, o co wnioskował Stanisław Kalemba, polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

{flike}