Andrzej Grzyb przy okrągłym stole o relacjach UE – Kazachstan

19 października 2011 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja w formie okrągłego stołu poświęcona unijnej Strategii dla Azji Centralnej oraz umowie bilateralnej Unia Europejska – Kazachstan, będącej przedmiotem bieżących negocjacji Brukseli i Astany. Spotkanie zorganizowane przez Posła do PE Bogdana Marcinkiewicza moderował Poseł do PE Andrzej Grzyb.

Poseł Grzyb podkreślił w chwili rozpoczęcia spotkania, że Kazachstan jest siłą napędową Azji centralnej, a jej potencjał energetyczny i gospodarczy powoduje, że dla UE właśnie ten kraj staje się kluczowym partnerem. Na mocy traktatu z Lizbony Parlament Europejski bierze czynny udział w procesie ratyfikacji umów międzynarodowych. Kazachstan stanowi szansę dywersyfikacji dostaw surowców do Europy.

Przedstawicielka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Deren Derya podkreśliła, że dynamiczny rozwój gospodarczy, stabilność polityczna, a także aktywność na arenie międzynarodowej zapewnia Kazachstanowi coraz mocniejszą pozycję.

Zdaniem Posła do PE Bogdana Marcinkiewicza Kazachstan to aktywny członek społeczności międzynarodowej, świadomy własnego wkładu oraz współodpowiedzialności w rozwiązywaniu problemów globalnych. Do jego pozytywnego wizerunku przyczyniło się również udane przewodnictwo w OBWE w 2010 r.

Za sprawą Posła Grzyba w posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciele organizacji pozarządowych reprezentujących Kazachskie środowiska opozycyjne. „Traktat z Lizbony czyni z praw człowieka fundamentalny element wszystkich umów, czy szerzej polityk UE. Wartością samą w sobie jest każda możliwość dialogu, jak trudny by on nie był. Dlatego nie można odrzucić chociażby najmniejszej szansy stworzenia przestrzeni taki dialog umożliwiającej – jego jakość może odegrać kluczową rolę dla długofalowej stabilności tak Kazachstanu jak i całej Azji Centralnej. Nie możemy o tym zapominać szczególnie teraz, w kontekście planowanych na 2012 rok wyborów parlamentarnych w Kazachstanie” – skomentował Poseł Grzyb po spotkaniu.

 

Opracował: Borys Brzezinski